Ewch i’r prif gynnwys
 Tony Lancaster

Tony Lancaster

Digital Education Manager

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Fel Rheolwr Addysg Ddigidol yn yr Academi Dysgu ac Addysgu, rwy’n gyfrifol am dîm o weithwyr addysg digidol proffesiynol sy’n gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion academaidd i gefnogi dysgu ar-lein a dysgu cyfunol.

Gwaith allweddol/arbenigedd

  • Addysg Ddigidol / Dysgu â Chymorth Technoleg
  • Gwella'r Amgylchedd Dysgu Digidol
  • Rheoli Newid Busnes / Rheoli Newid o fewn lleoliad AU
  • Arwain a Rheoli Tîm

Bywgraffiad

Rwy’n arbenigwr addysg ddigidol ac yn ymarferydd rheoli newid sydd wedi arwain ac ymgynghori ar sawl prosiect a menter strategol o fewn Prifysgol Caerdydd a’r sector addysg uwch ehangach i gefnogi dysgu ac addysgu a gwella profiad myfyrwyr.

Cyn fy rôl bresennol fel Rheolwr Addysg Ddigidol, roeddwn yn Rheolwr Newid Busnes yn canolbwyntio ar yr amgylchedd dysgu a phrosiectau newid eraill a oedd yn canolbwyntio ar fyfyrwyr. Mae gen i brofiad blaenorol o reoli prosiectau, rheoli gwasanaethau TG (ITIL), adolygu prosesau (Lean) a gwasanaethu cwsmeriaid.

Fy ngyrfa gynnar ar ôl graddio fel daearegwr fforio oedd fel geoffisegydd llawrydd. Cefais hefyd gyfnod byr yn y diwydiant cerddoriaeth yn rheoli artistiaid perfformio wedi'u llofnodi i label recordio annibynnol.

Supervision

Unedau Ymchwil