Ewch i’r prif gynnwys
 Mary-Kate Lewis

Mary-Kate Lewis

Rheolwr Gweithrediadau

Trosolwg

Cyfrifoldebau’r rôl

Yn rhinwedd fy swydd yn Reolwr Gweithrediadau yn yr Academi Dysgu ac Addysgu, rwy'n gyfrifol am oruchwylio gweithrediadau'r Academi o ddydd i ddydd. Mae hyn yn cynnwys Adnoddau Dynol, cyllid, digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol Parhaus, cyfathrebu, a'n cyfres o gyllid arloesedd. Rydw i hefyd yn cefnogi rhedeg yr Academi Gymraeg a changen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Gwaith allweddol

  • Rheoli rhaglen Interniaethau’r haf ar y Campws ar gyfer myfyrwyr y Brifysgol, sy'n cynnwys CUROP a CUSEIP.
  • Rheoli Cyllid Arloesedd blynyddol yr Academi
  • Goruchwylio Rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus flynyddol yr Academi ar gyfer Dysgu ac Addysgu
  • Cefnogi gwaith yr Academi Gymraeg a changen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
  • Rheoli cyllid a gweithrediadau Adnoddau Dynol ar gyfer yr Academi.

Bywgraffiad

Ymunais â Phrifysgol Caerdydd ym mis Medi 2015, yn dilyn pum mlynedd yn gweithio ym Mhrifysgol De Cymru. Ym Mhrifysgol De Cymru bûm yn gweithio ar Raglen Cronfa Gymdeithasol Ewrop gwerth £10 miliwn, a ariannodd y gwaith o ddatblygu Graddau Sylfaen ar gyfer pobl gyflogedig sy'n byw a/neu'n gweithio yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd. Ymunais â Phrifysgol Caerdydd yn Reolwr Prosiect, gyda'r dasg o sefydlu'r rhagflaenydd i'r Academi Dysgu ac Addysgu, sef y Ganolfan Arloesedd Addysg. Yn ystod y cam hwn o’r prosiect, sefydlwyd y Gronfa Arloesedd Addysg, cangen dysgu ac addysgu’r Rhaglen Interniaethau ar y Campws, CUSEIP, a chynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau dysgu ac addysgu.

Ers ei sefydlu yn 2015 mae'r adran wedi datblygu a thyfu. Mae fy rôl i wedi newid hefyd, a fi bellach yw Rheolwr Gweithrediadau'r tîm, yn cefnogi pob agwedd ar redeg yr Academi o ddydd i ddydd, yn ogystal â rheoli ein ffrydiau ariannu.

Supervision

Past projects