Ewch i’r prif gynnwys
Dr Rebecca Thomas

Dr Rebecca Thomas

Cymrawd Ôl-ddoethurol yr Academi Brydeinig

Email
thomasr165@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg

Trosolwg

Rwy'n Gymrawd Ôl-ddoethurol yr Academi Brydeinig yn arbennigo ar hanes, diwylliant, a llenyddiaeth y Gymru ganoloesol. Y broses o greu hunaniaethau Cymreig mewn testunau canoloesol yw fy mhrif ddiddordeb ymchwil, a chyhoeddwyd fy llyfr ar y pwnc hwn, History and Identity in Early Medieval Wales, gan Boydell & Brewer yn Ebrill 2022. Mae'r gyfrol hon yn archwilio'r nodweddion a ddefnyddiwyd fel arwyddion o hunaniaeth mewn testunanu Lladin a Chymraeg o'r nawfed ganrif a'r ddegfed, gan gynnwys enwau, tiriogaeth, iaith, a chwedlau tarddiad. Mae rhyngdestunoldeb yn thema hollbwysig, ac rwy'n archwilio dylanwad testunau o rannau eraill o Brydain ac Ewrop ar strategaethau Cymreig o greu hunaniaethau.

Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn cysylltiadau gwleidyddol a diwylliannol rhwng Cymru a'r byd ehangach yn yr Oesoedd Canol. Mae fy ymchwil yn y maes hwn yn cynnwys trafodaeth o bererindodau brenhinol o Gymru i Rufain yn y nawfed ganrif a'r ddegfed, ac astudiaeth o gysylltiadau Môr Iwerddon y brenin Cymreig Gruffudd ap Cynan (m. 1137). Ar hyn o bryd rwyf yn gweithio ar dystiolaeth yr Anglo-Saxon Chronicles o gysylltiadau rhwng y Cymry a'r Saeson yn yr unfed ganrif ar ddeg.

Mae fy niddordeb mewn hunaniaethau Cymreig yn ymestyn i gyfnodau eraill ac rwyf yn gweithio ar astudiaeth o ganoloesoldeb, hunaniaeth, ac iaith mewn ysgrifennu cenedlaetholgar Cymraeg o'r ugeinfed ganrif.

Prosiectau

2019-presennol: Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol yr Academy Brydeinig ('Ysgrifennu Byd y Gymru Ganoloesol')

2019: Cynorthwydd Ymchwil, Vitae Sanctorum Cambriae Project (prosiect AHRC, Prifysgol Caer-grawnt a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd)

Ysgrifennu Creadigol

Rwyf hefyd yn ysgrifennu yn greadigol a chyhoeddir fy nofel hanesyddol ganoloesol i oedolion ifanc, Dan Gysgod y Frenhines, gan Wasg Carreg Gwalch ym mis Gorffennaf 2022: Gwales: Dan Gysgod y Frenhines

Enillodd fy ysgrif ar dirwedd ac enwau lleoedd yn ne Cymru, 'Cribo'r Dragon's Back', gystadleuaeth ysgrif gyntaf O'r Pedwar Gwynt yn 2021: Cribo'r Dragon's Back

Bywgraffiad

Swyddi Academaidd

2019-presennol: Cymrawd Ôl-ddoethurol yr Academi Brydeinig, Prifysgol Bangor/Caerdydd

2019: Ymchwilydd Cynorthwyol, Prosiect Vitae Sanctorum Cambriae (Prifysgol Caer-grawnt; Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd)

Addysg a Chymwysterau

2019: Cymrodoriaeth o'r Academi Addysg Uwch

2019: PhD, Adran Eingl-Saesneg, Llychlynneg a Chelteg, Prifysgol Caer-grawnt (ariannwyd yn llawn gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC). Derbyniais wobr Is-Ganghellor Prifysgol Caer-grawnt ac ysgoloriaeth Coleg Sant Ioan)

2015: MPhil, Adran Eingl-Saesneg, Llychlynneg a Chelteg, Prifysgol Caer-grawnt (ariannwyd yn llawn gan ysgoloriaeth Coleg Sant Ioan)

2014: BA Hanes, Prifysgol Caer-grawnt

Swyddi eraill

2014-19: Ymchwilydd Cynorthwyol, Sylloge of Coins of the British Isles

2017-18: Athro Cynorthwyol, Coleg y Brenin Llundain

Cyhoeddiadau

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Addysgu

Rwyf yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch.

Mae gen i brofiad dysgu helaeth yng Nghaerdydd, Bangor, Coleg y Brenin Llundain, a Chaer-grawnt yn y meysydd canlynol: Hanes Canoloesol (Prydain a Chymru yn enwedig); Dehongli'r Gorffennol; Hunaniaeth a Diwylliant Cymreig (canoloesol a modern); Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg. Rydw i wedi goruchwylio traethodau hir is-raddedig ac ôl-raddedig ar bynciau yn gysylltiedig â'r Gymru ganoloesol a Chymru yn y byd modern.  

Mae fy niddordebau ymchwil ym maes hanes canoloesol yn cynnwys:

  • Cysylltiadau rhwng Cymru a'r byd ehangach
  • Creu hunaniaethau
  • Ysgrifennu hanesyddol a chwedlau tarddiad
  • Iaith, amlieithrwydd a chyfieithu testunau Lladin i'r Gymraeg
  • Rhyngdestunoldeb a rhwydweithiau ysgolheigaidd
  • Cenedl a chenedlaetholdeb

Mae gen i ddiddordeb hefyd yn nerbyniad y gorffennol canoloesol yn y Gymru fodern.

Supervision

Past projects