Ewch i’r prif gynnwys
Dr Laura Arman

Dr Laura Arman

Research Associate

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Siarad Cymraeg

Trosolwg

Ieithyddiaeth ieithoedd lleiafrifedig yw maes ymchwil Laura, gan roi sylw arbennig i'r iaith Gymraeg.

Ar brosiect Astudiaeth Aml-Garfan fel Cydymaith Ymchwil yn WISERD Addysg, yr iaith Gymraeg o fewn addysg uwchradd yw ei phrif diddordeb ymchwil.

Bywgraffiad

Yn ystod ei gyrfa ymchwil yn Ieithyddiaeth, mae Laura wedi cyfrannu at brosiectau ymchwil ar forffogystrawen dafodieithol yr iaith Romani ac ar Gwrdeg (Kurdish) tra ym Mhrifysgol Manceinion. Yn yr un sefydliad y gwnaethodd ei gradd PhD ar agweddau o gystrawen a semanteg y Gymraeg yn 2015.

Ers dychwelyd i Gymru, mae Laura wedi gweithio ar ddarpariaeth bedagogaidd i ieithyddiaeth gyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor ar ffurf e-gyfeirlyfr Cyflwyniad i ieithyddiaeth, ac ar greu adnoddau i ymchwil ar yr iaith Gymraeg fel rhan o brosiect CorCenCC - Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes - ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn ogystal, roedd yn ddarlithydd drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saenseg mewn amryw o brifysgolion gan gynnwys Bangor a Chaerdydd.

Fel rhan o brosiect ymchwil yr Astudiaeth Aml-garfan, bydd Laura yn canolbwyntio ar agweddau disgyblion at yr iaith Gymraeg a'u sgîl-effeithiau ar nod y llywodraeth o gynyddu'r nifer o siaradwyr Cymraeg.

Meysydd arbenigol