Ewch i’r prif gynnwys

Marged James

Gweinyddydd Gweithredol Cefnogaeth Academaidd

Ysgol y Gymraeg

Email
jamesm40@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0679
Campuses
1.55, Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg

Trosolwg

Dechreuais fel derbynnydd Ysgol y Gymraeg yn 2019. Yn y swydd hon, rwy’n darparu amrywiaeth o weithgareddau gweinyddol i gynorthwyo’r gwasanaethau proffesiynol cyffredinol yn yr Ysgol. Mae’r rhain yn cynnwys gweinyddu prosesau incwm a gwariant ariannol yr Ysgol, materion iechyd a diogelwch a chynaladwyedd. Rwy’n arwain ar drefnu lleoliadau mewnol ac amserlennu darlithoedd a seminarau israddedig ac ôl-raddedig.

Fel rhan o’r tîm Cefnogaeth Academaidd, byddaf yn cynorthwyo gyda threfniadau ar gyfer digwyddiadau i fyfyrwyr gan gynnwys Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld, arholiadau ac asesu israddedig ac ôl-raddedig a chofnodi marciau ar SIMS. Rwyf hefyd yn gosod dolenni a rhuddellau asesiadau ar Dysgu Canolog gan ryddhau marciau yn unol ag amserlen asesu yr Ysgol. Byddaf hefyd yn cynnal a chadw gwybodaeth am fodiwlau a rhaglenni’r Ysgol a mewnbynnu’r wybodaeth berthnasol yn SIMS.

Bywgraffiad

Yn wreiddiol o Aberystwyth, fe raddiais gyda gradd BSc mewn Seicoleg o Brifysgol Bangor yn 2017. Treuliais y ddwy flynedd ganlynol hynny mewn gwahanol swyddi yn ardal Aberystwyth - yn gweithio fel cynorthwyydd mewn ysgol gynradd leol, fel swyddog ysgolion gyda Chwmni Theatr Arad Goch, ac mewn rôl weinyddol gyda Merched y Wawr. Symudais i Gaerdydd a dechrau ar fy swydd bresennol yn y Brifysgol yn mis Hydref 2019.