Ewch i’r prif gynnwys

Dr Elen Ifan

Darlithydd

Ysgol y Gymraeg

Email
ifane@caerdydd.ac.uk
Campuses
Ystafell 1.73, Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg

Trosolwg

Graddiais mewn Cymraeg a Saesneg ym Mhrifysgol Bangor yn 2011, cyn parhau i astudio gradd Feistr ar berthynas gwaith Gwyn Thomas â cherddoriaeth yn Adran y Gymraeg. Cwblheais draethawd PhD ym Mangor yn 2017 oedd yn archwilio perthynas gwaith T. Gwynn Jones â cherddoriaeth. Treuliais semester fel Cymrawd ar Ymweliad yn Adran Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd Prifysgol Harvard yn 2013.

Wedi cyfnod o weithio ym maes y cyfryngau fel Ymchwilydd a Chynhyrchydd Cynorthwyol yn BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales, ymunais ag Ysgol y Gymraeg fel Darlithydd ym mis Medi 2019.

Diddordebau ymchwil yn cynnwys:

  • Y berthynas rhwng llenyddiaeth a cherddoriaeth
  • Llenyddiaeth yr ugeinfed ganrif
  • Theori a beirniadaeth lenyddol
  • Gwaith bywgraffyddol
  • Cyfieithu llenyddol a cherddorol

Cyhoeddiadau

2017

2015