Ewch i’r prif gynnwys
Dr Elen Ifan

Dr Elen Ifan

Darlithydd

Email
ifane@caerdydd.ac.uk
Campuses
Ystafell 1.73, Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg

Trosolwg

Mae fy mhrif ddiddordeb ymchwil yn ymwneud â'r berthynas rhwng llenyddiaeth a chyfryngau eraill, gan gynnwys llenyddiaeth a cherddoriaeth, y cyfryngau poblogaidd, a'r cyfryngau cymdeithasol. Mae gen i ddiddordeb hefyd ym maes cyfieithu, yn arbennig yng nghyd-destun gweithiau sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth.

Ers cwblhau PhD ar berthynas gwaith T. Gwynn Jones â cherddoriaeth, rydw i wedi cyhoeddi ar gyfieithiadau caneuon mewn gwahanol gyd-destunau yn ogystal â'r maes cerddo-lenyddol.

Rwyf hefyd yn gyd-olygydd Llên Cymru gyda fy nghydweithwyr yn Ysgol y Gymraeg, ac wedi ymddangos ar BBC Radio Cymru a BBC Radio 3 yn trafod fy ngwaith ymchwil.

Diddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • Llenyddiaeth a cherddoriaeth
 • Llenyddiaeth a'r cyfryngau poblogaidd
 • Llenyddiaeth a'r cyfryngau cymdeithasol
 • Llenyddiaeth yr ugeinfed ganrif
 • Cyfieithu llenyddol a cherddorol

Bywgraffiad

Graddiais mewn Cymraeg a Saesneg ym Mhrifysgol Bangor yn 2011, cyn parhau i astudio gradd Feistr ar berthynas gwaith Gwyn Thomas â cherddoriaeth yn Adran y Gymraeg. Cwblheais draethawd PhD ym Mangor yn 2017 oedd yn archwilio perthynas gwaith T. Gwynn Jones â cherddoriaeth. Treuliais semester fel Cymrawd ar Ymweliad yn Adran Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd Prifysgol Harvard yn 2013.

Wedi cyfnod o weithio ym maes y cyfryngau fel Ymchwilydd a Chynhyrchydd Cynorthwyol yn BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales, ymunais ag Ysgol y Gymraeg fel Darlithydd ym mis Medi 2019.

Cyhoeddiadau

2022

2021

2020

2017

2015

Addysgu

Rwy'n arwain ar ac yn cyfrannu at amrywiaeth o fodiwlau israddedig ac uwchraddedig yn Ysgol y Gymraeg.

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Modiwlau llenyddol BA ac MA
 • Modiwl Cyflogadwyedd BA Ysgol y Gymraeg
 • Modiwlau'r llwybr ail iaith
 • Goruwchwylio traethodau hir israddedig

Mae fy mhrif ddiddordeb ymchwil yn ymwneud â'r berthynas rhwng llenyddiaeth a chyfryngau eraill, gan gynnwys llenyddiaeth a cherddoriaeth, y cyfryngau poblogaidd, a'r cyfryngau cymdeithasol. Mae gen i ddiddordeb hefyd ym maes cyfieithu, yn arbennig yng nghyd-destun gweithiau sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth.

Ers cwblhau PhD ar berthynas gwaith T. Gwynn Jones â cherddoriaeth, rydw i wedi cyhoeddi ar gyfieithiadau caneuon mewn gwahanol gyd-destunau yn ogystal â'r maes cerddo-lenyddol.

Rwyf hefyd yn gyd-olygydd Llên Cymru gyda fy nghydweithwyr yn Ysgol y Gymraeg, ac wedi ymddangos ar BBC Radio Cymru a BBC Radio 3 yn trafod fy ngwaith ymchwil.

Diddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • Llenyddiaeth a cherddoriaeth
 • Llenyddiaeth a'r cyfryngau poblogaidd
 • Llenyddiaeth a'r cyfryngau cymdeithasol
 • Llenyddiaeth yr ugeinfed ganrif
 • Cyfieithu llenyddol a cherddorol

Supervision

Past projects