Ewch i’r prif gynnwys

Trosolwg

Ariannir Elen gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddatblygu ac i gefnogi dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer y rhaglen MPharm. Mae hi hefyd yn dysgu cyrsiau ôl-raddedig ac WCPPE sy'n cydfynd gydag apwyntiadau tebyg yn yr Ysgolion Meddygaeth a Gofal Iechyd. Bydd profiad fferyllol sylweddol Elen o fudd i'n holl fyfyrwyr israddedig ond bydd hi'n canolbwyntio'n bennaf ar gefnogi sgiliau clinigol a chyfathrebu ar gyfer ein myfyrwyr cyfrwng Cymraeg. Ei nod yw i sicrhau bod darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn rhan annatod o'r system iechyd yng Nghymru.

Yn wreiddiol o Gaerfyrddin, graddiodd Elen o Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Prifysgol Caerdydd yn 2007. Ar ôl cwblhau blwyddyn o hyfforddiant yn Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin aeth ymlaen i weithio fel rheolwr fferyllydd cymunedol am saith mlynedd.

Yn ystod y cyfnod hwn gweithiodd Elen hefyd ym Mhrifysgol Caerdydd fel  Athro Ymarferol gan ddechrau gweithio ar ddarpariaeth Cymraeg i fyfyrwyr. Bellach mae Elen yn gweithio fel Prif ymgynghorydd Polisi ar gyfer y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol yng Nghymru yn ogystal â’i swydd o fewn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.