Ewch i’r prif gynnwys
 Rhiannon Staley

Rhiannon Staley

Rheolwr yr Ysgol

Ysgol y Gymraeg

Email
staleyrm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5659
Campuses
Ystafell 1.55A, Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg

Trosolwg

Fel Rheolwr yr Ysgol, rwy'n gyfrifol am sicrhau bod busnes yr Ysgol yn cael ei gefnogi'n effeithiol. Rwy'n goruchwylio llu o weithgareddau megis cynllunio a rheoli cyllideb yr Ysgol, cynrychioli'r Ysgol ar fyrddau a phwyllgorau amrywiol, rheoli prosesau Adnoddau Dynol a sicrhau bod yr Ysgol yn cydymffurfio â pholisïau perthnasol y Brifysgol a deddfwriaeth allanol. Rwy'n sicrhau bod yr Ysgol yn cyfrannu'n weithredol at brosiectau a mentrau perthnasol ledled y Brifysgol tra'n cefnogi gweithgareddau ar lefel leol fel marchnata, recriwtio ac ymgysylltu.