Ewch i’r prif gynnwys

Cian Sion

Research Assistant

Email
sionc1@cardiff.ac.uk
Telephone
029 2251 1795
Campuses
10/1.01, 8 Ffordd y Gogledd, 8 North Road, Caerdydd, CF10 3DY
Siarad Cymraeg

Trosolwg

Ymunais â Chanolfan Llywodraethiant Cymru ym mis Tachwedd 2018 i ymchwilio cyllid cyhoeddus fel rhan o dîm Dadansoddi Cyllid Cymru. Ers hynny, rydw i wedi arwain gwaith y tîm ar gyllid llywodraeth leol a gofal cymdeithasol, a chyfrannu i gyhoeddiadau rheolaidd y ganolfan ar drethi datganoledig a gwariant cyhoeddus yng Nghymru.

Cyn ymuno â'r ganolfan, derbyniais radd BA (Hons) mewn Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg o Brifysgol Warwick a gradd Feistr (MLitt) mewn Athroniaeth Foesol, Wleidyddol a Chyfreithiol o Brifysgol St Andrews.

Bywgraffiad

Addysg a chymwysterau

2018
MLitt mewn Moral, Political and Legal Philosophy, University of St Andrews.
Teitl Traethawd Hir: "Thinking in the Last Chance Saloon: A case for making S-risk mitigation a global priority and an evaluation of mitigation strategies."

2017
BA (Hons) mewn Philosophy, Politics and Economics, University of Warwick.

Gwobrau

2018
Dean's List Award, University of St Andrews.

2017
Ysgolhaig James Pantyfedwen, Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen.

Cyhoeddiadau

2022

2021

Cewch hyd i'r rhestr fwyaf diweddar o gyhoeddiadau Dadansoddi Cyllid Cymru drwy ddilyn y linc isod:
https://www.cardiff.ac.uk/cy/wales-governance-centre/publications/finance

Cyhoeddiadau Dadansoddi Cyllid Cymru

2021

2020

Erthyglau a chyhoeddiadau eraill

2021