Ewch i’r prif gynnwys
Dr Llion Pryderi Roberts FHEA

Dr Llion Pryderi Roberts

FHEA

Darlithydd a Chyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu

Ysgol y Gymraeg

Email:
robertslp1@cardiff.ac.uk
Telephone:
+44(0)29 2087 5304
Location:
1.76, Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Rwy’n ddarlithydd yn y Gymraeg ac yn Gyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu Ysgol y Gymraeg. Ymhlith fy niddordebau ymchwil ac addysgu y mae

  • Llenyddiaeth yr ugeinfed ganrif a llenyddiaeth gyfoes (yn benodol barddoniaeth rydd a chynganeddol)
  • Rhyddiaith y bedwaredd ganrif ar bymtheg (yn benodol cofiannaeth)
  • Y cofiant, hunangofiant a llên bywyd
  • Ysgrifennu Creadigol a sgiliau ysgrifennu

Graddiais yn y Gymraeg a Hanes Cymru yn y Brifysgol hon cyn mynd ati i gwblhau traethawd MPhil ar feirniadaethau eisteddfodol Syr John Morris-Jones yn 2002. Bûm yn aelod o adran olygyddol Gwasg Prifysgol Cymru cyn cael fy mhenodi yn 2003 yn Gynorthwyydd Ymchwil ar y prosiect ‘Perfformio o’r Pulpud’ yma yn Ysgol y Gymraeg, sef astudiaeth o elfennau llafar a pherfformiadol pregethu dramatig y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif. Yn 2011, dyfarnwyd imi radd PhD am draethawd ar ddatblygiad y cofiant Cymraeg yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gan roi sylw arbennig i gofiannau’r Parch Owen Thomas (Lerpwl) i’r pregethwyr amlwg a nerthol John Jones, Tal-y-sarn a Henry Rees. Rhwng 2009 a 2014, bûm yn cyfrannu at ddysgu’r Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg yma yn Ysgol y Gymraeg.

2011

1998