Ewch i’r prif gynnwys

Dr Erin Roberts

Research Associate

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
robertsem4@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0466
Campuses
Tower Building

I am a Research Associate based in the School of Social Sciences. My research interests relate to the transformative power of the relationship between people and place as well as energy and society. Specifically, I am interested in how identity, place and practice combine to create unique cultural landscapes with their own set of opportunities and barriers to change. These interests result from my interdisciplinary background, which has provided me with an in-depth understanding of the social, cultural, environmental and political issues arising from the need to transition to a more sustainable society.

Rwyf yn Ymchwilydd Cyswllt yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Mae fy niddordebau ymchwil yn ymwneud â phŵer trawsnewidiol y berthynas rhwng pobl a lle yn ogystal ag egni a chymdeithas. Yn benodol, mae gennyf ddiddordeb mewn sut mae hunaniaeth, lle ac ymarfer yn cyfuno i greu tirweddau diwylliannol unigryw gyda'u set o gyfleoedd a rhwystrau i newid. Mae'r diddordebau hyn yn deillio o'm cefndir rhyngddisgyblaethol, sydd wedi rhoi dealltwriaeth fanwl i mi o'r materion cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol a gwleidyddol sy'n codi o'r angen i newid i gymdeithas fwy cynaliadwy.

Education and Qualifications:

 • 2011 - 2016: PhD (Social Sciences), Cardiff University (UK)
 • 2010 - 2011: MSc Sustainability, Planning and Environmental Policy, School of City and Regional Planning, Cardiff University (UK)
 • 2007 - 2010: BA (Hons) Human Geography, Insitute of Geography and Earth Sciences, Aberystwyth University (UK)

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow of the Royal Geographical Society – with the Institute of British Geographers
  • Energy Geographies Research Group
  • Rural Geographies Research Group

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2017 - present: Research Associate, School of Social Sciences, Cardiff University
 • 2016 - 2017: Research Associate, Understanding Risk Research Group (School of Psychology), Cardiff University
 • 2011 - 2016: PhD Student, School of Social Sciences, Cardiff University

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • 2018: Noson Pendroni (as part of Tafwyl week), Cardiff (UK)
 • 2017: European Rural Geographies Conference, Braunschweig (Germany)
 • 2014: RGS-IBG Annual International Conference, London (UK)
 • 2014: Energy & Society Conference: Energy Transitions as Societal Transitions, Krakow (Poland)
 • 2013: UKERC International Energy Summer School, University of Warwick (UK)

Pwyllgorau ac adolygu

 • 2014 - 2016: Postgraduate Representative for Energy Geographies Research Group
 • 2013: Member of organising committee - Tyndall Centre for Climate Change Research Annual International PhD Conference
 • 2012 - 2013: Member of organising committee - Postgraduate Café, Cardiff Univeristy

2020

2019

2018

2016

Delweddau

No results were found