Ewch i’r prif gynnwys
Yr Athro E. Wyn James

Yr Athro E. Wyn James

Athro Emeritws

Email
jamesew@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4710
Campuses
1.24, Adeilad John Percival
Siarad Cymraeg

Trosolwg

Graddiais yn y Gymraeg yn Aberystwyth yn 1972. Ar ôl cyfnod yn Swyddog Ymchwil yn Adran Addysg Prifysgol Aberystwyth ac yn Ddirprwy Warden Neuadd Pantycelyn, treuliais ddwy flynedd ar bymtheg yn Gyfarwyddwr Gwasg Efengylaidd Cymru. Fe'm penodwyd yn Ddarlithydd mewn Llenyddiaeth Gymraeg Ddiweddar yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn 1994, lle yr oeddwn nes ymddeol yn Athro ac yn gyd-Gyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymry America.

Anrhydeddau a Dyfarniadau

Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Cymrawd Cymdeithas Emynau Cymru, Aelod o Orsedd y Beirdd, Aelod o'r Academi Gymreig, Aelod o'r Comisiwn Baledi Rhyngwladol, Cymrawd ar Ymweliad ym Mhrifysgol Caergrawnt (2004), Ysgolor Fulbright a Chymrawd ar Ymweliad ym Mhrifysgol Harvard (2012), Cymrawd Sefydliad Gilder Lehrman ar gyfer Astudio Hanes America, Efrog Newydd (2012-13)

Pwyllgorau ac adolygu

Grŵp Strategaeth SCOLAR

Cyhoeddiadau

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

  • James, E. W. 2006. Cyfraniadau. In: Morgans, D. G. ed. Cydymaith Caneuon Ffydd. Pwyllgor y Llyfr Emynau Cydenwadol
  • James, E. W. 2006. Pererinion ar y Ffordd: Thomas Charles ac Ann Griffiths. Cylchgrawn Hanes Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd/Journal of the Historical Society of the Presbyterian Church of Wales 29/30, pp. 73-96.

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Addysgu

Dros y blynyddoedd dysgais ar rychwant o fodiwlau yn ymwneud â diwylliant, llenyddiaeth a chrefydd Cymru yn y cyfnod modern (o'r unfed ganrif ar bymtheg hyd heddiw), a hynny ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.

Rwyf wedi cyhoeddi'n helaeth ar wahanol agweddau ar lên a diwylliant Cymru yn y cyfnod modern. Mae fy ngwaith ymchwil yn canolbwyntio'n arbennig ar feysydd yn ymwneud â chrefydd, hunaniaeth, diwylliant gwerin, beirniadaeth destunol a hanes y llyfr, gyda sylw arbennig i'r emyn, y faled a llên efengylaidd. Rwy'n Olygydd Gwefan Ann Griffiths a Gwefan Baledi Cymru. Rwyf hefyd wedi cyhoeddi'n helaeth ar ddiwylliant Cymraeg de-ddwyrain Cymru. Yn fy ngwaith fel cyd-Gyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymry America rwy'n ymddiddori'n arbennig o ran ymchwil yn y mudiad i ddiddymu caethwasiaeth ac yn y Cymry yn y Wladfa.

Supervision

Past projects