Ewch i’r prif gynnwys
Dr Rhiannon Marks BA MSt PhD

Dr Rhiannon Marks

BA MSt PhD

Uwch-ddarlithydd

Email
marksr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5594
Campuses
Ystafell 1.67, Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwg

Mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil yn cynnwys:

  • Llenyddiaeth gyfoes (rhyddiaith a barddoniaeth)
  • Theori a beirniadaeth lenyddol
  • Beirniadaeth greadigol
  • Cyfieithu llenyddol
  • Llenyddiaeth gan fenywod

Graddiais yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn dilyn cwrs Meistr mewn Astudiaethau Menywod yng Ngholeg Iesu, Rhydychen. Cwblheais draethawd PhD yn Aberystwyth ar waith Menna Elfyn gan arbrofi â ffurf 'beirniadaeth epistolaidd' ac yn 2013 cyhoeddwyd fy nghyfrol gyntaf o feirniadaeth lenyddol - 'Pe gallwn, mi luniwn lythyr': golwg ar waith Menna Elfyn. Pan fydd cyfle rwy'n hoff o ysgrifennu'n greadigol ac enillais goron Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2007. Hyd at yn ddiweddar bûm yn gydolygydd cylchgrawn Tu Chwith.

Cyhoeddiadau

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

Addysgu

BA Cymraeg

Lefel 4

*CY1744 O Destun i Draethawd (arweinydd modiwl)

*CY1743 Llenyddiaeth Gymraeg

*CY1745 Diwylliant y Gymraeg

Lefel 5

*CY2502 Ysgrifennu Academaidd

Lefel 6

*CY3410 Rhyddiaith Ddiweddar  (arweinydd modiwl)

*CY3330 Theori a Beirniadaeth Lenyddol (arweinydd modiwl)

*CY3200 Llenyddiaeth er 1900

*CY3900 Blas ar Ymchwil

*CY3905 Ymchwilio Estynedig

MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

◦Ymchwilio Academaidd a Phroffesiynol

◦Cyfarwyddwr traethawd hir

Ymchwil

Mae fy niddordeb mewn llenyddiaeth gan fenywod yn parhau yn fy ymchwil presennol. Yn sgil taith ymchwil i'r Ariannin yn ystod Haf 2013 o dan nawdd banc Santander, rwy'n ymchwilio i waith y bardd o Batagonia, Irma Hughes de Jones.

Rwyf hefyd yn bwriadu cyfuno fy niddordeb mewn theori lenyddol a llenyddiaeth gyfoes mewn astudiaeth ar ddatblygiadau ym maes y stori fer ôl-fodernaidd.

Myfyrwyr Ymchwil

Byddwn yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr ymchwil sy'n dymuno gweithio yn y meysydd canlynol:

◦Llenyddiaeth gyfoes (rhyddiaith a barddoniaeth)

◦Theori a beirniadaeth lenyddol

◦ Cyfieithu llenyddol

◦ Llenyddiaeth gan fenywod

◦Gweithiau sy'n arbrofi â'r ffin rhwng 'ffaith' a 'ffuglen'.

Supervision

Past projects

Proffiliau allanol