Ewch i’r prif gynnwys
Dr Rhiannon Marks BA MSt PhD

Dr Rhiannon Marks

BA MSt PhD

Darlithydd

Ysgol y Gymraeg

Email
marksr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5594
Campuses
Ystafell 1.67, John Percival Building
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil yn cynnwys:

  • Llenyddiaeth gyfoes (rhyddiaith a barddoniaeth)
  • Theori a beirniadaeth lenyddol
  • Beirniadaeth greadigol
  • Cyfieithu llenyddol
  • Llenyddiaeth gan fenywod

Graddiais yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn dilyn cwrs Meistr mewn Astudiaethau Menywod yng Ngholeg Iesu, Rhydychen. Cwblheais draethawd PhD yn Aberystwyth ar waith Menna Elfyn gan arbrofi â ffurf 'beirniadaeth epistolaidd' ac yn 2013 cyhoeddwyd fy nghyfrol gyntaf o feirniadaeth lenyddol - 'Pe gallwn, mi luniwn lythyr': golwg ar waith Menna Elfyn. Pan fydd cyfle rwy'n hoff o ysgrifennu'n greadigol ac enillais goron Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2007. Hyd at yn ddiweddar bûm yn gydolygydd cylchgrawn Tu Chwith.

2019

2018

2017

2016

2015

2013

BA Cymraeg

Lefel 4

*CY1744 O Destun i Draethawd (arweinydd modiwl)

*CY1743 Llenyddiaeth Gymraeg

*CY1745 Diwylliant y Gymraeg

Lefel 5

*CY2502 Ysgrifennu Academaidd

Lefel 6

*CY3410 Rhyddiaith Ddiweddar  (arweinydd modiwl)

*CY3330 Theori a Beirniadaeth Lenyddol (arweinydd modiwl)

*CY3200 Llenyddiaeth er 1900

*CY3900 Blas ar Ymchwil

*CY3905 Ymchwilio Estynedig

MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

◦Ymchwilio Academaidd a Phroffesiynol

◦Cyfarwyddwr traethawd hir

Ymchwil

Mae fy niddordeb mewn llenyddiaeth gan fenywod yn parhau yn fy ymchwil presennol. Yn sgil taith ymchwil i'r Ariannin yn ystod Haf 2013 o dan nawdd banc Santander, rwy'n ymchwilio i waith y bardd o Batagonia, Irma Hughes de Jones.

Rwyf hefyd yn bwriadu cyfuno fy niddordeb mewn theori lenyddol a llenyddiaeth gyfoes mewn astudiaeth ar ddatblygiadau ym maes y stori fer ôl-fodernaidd.

Myfyrwyr Ymchwil

Byddwn yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr ymchwil sy'n dymuno gweithio yn y meysydd canlynol:

◦Llenyddiaeth gyfoes (rhyddiaith a barddoniaeth)

◦Theori a beirniadaeth lenyddol

◦ Cyfieithu llenyddol

◦ Llenyddiaeth gan fenywod

◦Gweithiau sy'n arbrofi â'r ffin rhwng 'ffaith' a 'ffuglen'.