Ewch i’r prif gynnwys
Dr Marion Loeffler

Dr Marion Loeffler

Darllenydd Hanes Cymru a Hanes, Cyfarwyddwr Rhyngwladol

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Email
loefflerm@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0546
Campuses
5.39, Adeilad John Percival , Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwg

Y Diweddaraf:

Wedi  fyenwebu fel 'Most Uplifting Staff Member of the Year' gan Wobrau Cyfoethogi Bywyd Myfrwyr, Undeb y Myfyrwyr, 2020,  2021 a 2022. Diolch i'r myfyrwyr!

Wedi  fy enwebu am 'Gwella Profiad Dysgu Myfyrwyr yn Eithriadol' yn Ngwobrau Dathlu 2022 Rhagoriaeth Prifysgol Caerdydd, fis Mehefin 2022.

Dw i'n aelod Bwrdd Llywodraethu'r Cyfarthfa Foundation https://www.business-live.co.uk/economic-development/author-sir-simon-jenkins-joins-21819498

Dw i'n Llysgennad STEM https://www.futurelearn.com/certificates/gi0zoc2

Yn ddiweddar:

Cyfrannydd at y gyfres flaenllaw BBC2 'Art that Made Us'. https://connect.open.ac.uk/history-and-arts/art-that-made-us Beth am wylio fi ar 'Help My House is Haunted', Discovery Channel, yr haf yma. Dw i'n sôn am hanes gwaedlyd Y Waun Ddyfal a Mynydd Bach yng Nghaerdydd.

Cyflwyniadau cynhadledd:

'Cysyniadau, Ymylnodau a Thatw: Llawysgrifau Tomos Glyn Cothi (1766–1833)', Cynhadledd Llawysgrifau Cymru 800-1800 / Welsh Manuscripts Conference 800-1800, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 20-22 Mehefin 2022

‘Hen Wlad Fy Nhadau’ and ‘Land of My Fathers’: Subaltern Uses of a ‘National Chorus’, yn 'Wales and the World', Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant, Llanbedr-Pont-Stefan, 6-7 Mehefin 2022

Digidol: “Curious Kids: How is history written and who writes it?”, The Conversation: https://theconversation.com/curious-kids-how-is-history-written-and-who-writes-it-153502

Cyhoeddiadau: 'Translation as Conceptual Reverberation: "Revolution" in Wales 1688-1937', in Elizabeth Amann and Michael Boyden (eds), Reverberations of Revolution. Transnational Perpectives, 1770-1850 (Edinburgh, 2021), tt. 56-76

‘Prince Albert’s “Celtic” Librarian: Culture, Diplomacy and Politics’, in Friedegund Freitag (ed.), Dynastie – Wissenschaft – Kunst. Die Verbindungen der Dynastien Sachsen-Gotha-Altenburg und Sachsen-Coburg und Gotha zum Britischen Empire (Verlag Verlag Königshausen & Neumann: Würzburg, 2020), tt. 145-60

Pwy yw Marion Löffler a beth yw ei diddordebau ymchwil?

Darllenydd Hanes Cymru ydwyf, gan arbenigo yn hanes diwylliant, gwleidyddiaeth a chrefydd y Cymry yn y ddeunawfed ganrif a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg yn eu cysylltiadau â Lloegr, Ewrop a'r Ymerodraeth Brydeinig. Ffocws fy ymchwil yw adlais Chwyldro Ffrengig 1789 yng Nghymru, hanes yr iaith Gymraeg, a phrosesau o gyfnewid gwybodaeth drwy gyfieithu a throsglwyddo cysyniadau. Awn ni tu hwnt i Gymru, Lloegr a Llanrwst!

Wedi fy magu yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd yr Almaen, ac yn dyst i'r newidiadau syfrdanol a arweiniodd at ad-uno'r ddwy Almaen, symudais i fyw a gweithio yng Nghymru. O ganlyniad i fy hanes personol, rwyf â diddordeb mawr yn y cysylltiadau a geir rhwng bywydau unigolion a gwleidyddiaeth, ond hefyd yn rôl iaith ac ieithoedd yn y proses o drosglwyddo gwybodaeth a chysyniadau yn y gorffennol a'r presennol, ond yn enwedig rhwng 1789 a chwarter olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Dim bradwr yn y tŷ hwn.

Rwyf yn ymchwilio, cyhoeddi a dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg gan fywaf. Almaeneg yw'r famiaith, ac rwyf hefyd yn medru ar rywfaint o Rwsieg a Ffrangeg.

Rwyf wedi ymchwilio a chyflwyno pum rhaglen ddogfen hanes teledu Cymraeg ac Almaeneg, dwy raglen ddogfen Radio Cymru, ac yn ymddangos yn rheolaidd ar Radio Cymru a S4C.

Bywgraffiad

Wedi graddio ac ennill fy noethuriaeth ym Mhrifysgol Humboldt, Berlin, ym 1994, gweithiais yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd o 1994 tan 2017: fel Cymrawd Ymchwil, Cymrawd Ymchwil Hŷn, a Phennaeth Astudiaethau Ôl-Radd.

Ffocws fy nghyfrol gynnar Englisch und Kymrisch in Wales: Geschichte der Sprachsituation und Sprachpolitik (1997) oedd hanes yr iaith fain yng Nghymru, a chyfrannais dwy bennod ar yr ugeinfed ganrif i'r gyfres Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg (1994–2001). Rwyf wedi cyhoeddi erthyglau ar y mudiad Pan-Geltaidd, a gweithiais fel Rheolwr-Olygydd y pum-gyfrol Celtic Culture: A Historical Encyclopedia (2001–2005), gan gyfrannu ambell gofnod. Y mae fy llyfr The Literary and Historical Legacy of Iolo Morganwg, 1826–1926 yn dilyn hynt a helynt etifeddiaeth y ffugiwr, bardd a'r hynafiaethydd Edward Williams, dyfeisydd yr Orsedd, yng Nghymru a'r byd. Y mae'r ddwy gyfrol ddiweddaraf, Welsh Responses to the French Revolution: Press and Public Discourse 1789-1802 (2012) a Political Pamphlets and Sermons from Wales 1790-1806 (2014), yn canolbwyntio ar wahanol agweddau diwylliant gwleidyddol Cymru oes Chwyldro Ffrengig 1789. Yn sgil y gwaith ar y cyfnod hwn, rwyf wedi cyhoeddi ym maes cyfieithu gwleidyddol a throsglwyddo cysyniadau, fel y gwelir yn Ysgrifau Beirniadol a Llên Cymru.

Ar hyn o bryd, rwyf yn gweithio ar gyfrol sydd yn cyd-destunoli bywyd a gwaith Thomas Stephens o Ferthyr Tudful, yr ysgolhaig tanbaid oedd am osod seiliau hanes Cymru ar sylfeini gwyddonol.

Anrhydeddau a Dyfarniadau

Gorffennaf-Rhagfyr 2021 Grant 'Civic Mission' gan 'Research Wales Innovation' wedi ei ddyfarnu gan Brifysgol Caerdydd,  Ehangu Cyfranogiad a Chysylltiadau Allanol, i ddatblygu a chynnal Dosbarth Meistr CA4 a chymorth dysgu digidol cyfrwng Cymraeg ar 'Terfysgoedd Merthyr Tydfil 1800'

Mehefin-Gorffennaf 2021 Grant CESI Prifysgol Caerdydd 'Alternatives to Formal Written Exams' i oruchwylio gwaith 3 myfyriwr a fydd yn archwilio'r pwnc a cynhyrchu adroddiad a chanllaw

2020 Grant Coleg Cymraeg Cenedlaethol i oruchwylio creu: 'Llyfryddiaeth Esboniadol a Chymorth Dysgu ac Addysgu (Digidol) o Ffynonellau Cynradd Cymraeg Printiedig y 18fed Ganrif yng Nhgasgliadau Arbennig Llyfrgell y Dyniaethau Prifysgol Caerdydd' (wedi ei ohirio than ddiwedd y pandemig)

Grant CUROP 33 Prifysgol Caerdydd, 'Dowlais Iron Works Letters, 1852-1854: Crisis, Cholera and Negotiation'. Arwain prosiect trawsysgrifio a golygu llythyrau at Arglwydded Charlotte Guest gan y fyfyrwraig BA Hanes  Llenyddiaeth Saesneg Eve Lewis, a chreu argaeledd i'r cyhoedd (haf 2019)

Gwobr Bwrdd Golygyddol, The Transactions of the Radnorshire Society (2018)

Grant Cynhadledd, Coleg Cymraeg Cenedlaethol (2016)

'Bravo Aberystwyth', rhaglen ddogfen ar alltudio athro Almaeneg o Aberystwyth ym 1914, yn gyfraniad Cymru ac ar y rhestr fer yn Ngwyl Cyfryngau Celtaidd (Celtic Media Festival) Inverness (2014)

Grant Cynhadledd, Coleg Cymraeg Cenedlaethol (2014)

Grant prosiect, The Leverhulme Trust (2013-2015)

Gwobr, The Transactions of the Radnorshire Society (2012)

Grant teithio, AHRC, Bonn (2006)

Gwobr arbennig, European Small Film Festival, am y rhaglen deledu BBC Cymru/ORB yr Almaen Yn ôl i’r Wal – Zurück zur Mauer  (1999)

Gwobr, German-British Forum, ‘The most positive contribution to German-British relations in 1998’ am y rhaglen deledu BBC2 ‘Two Kisses for a Sleeping Princess’ ar safle Cymru yn Ewrop (ar y cyd gyda Sir Norman Foster am ei waith ar y Reichstag ym Merlin) (1998)

Grant ymchwil ôl-ddoethurol,  Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (1994)

Grant ymchwil ôl-radd, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (1992)

Aelodaethau proffesiynol

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Aelod Pwyllgor Archif Menywod Cymru Pwyllgor (womensarchivewales.org)

Women's History Network

Fellow of the Royal Historical Academy

British Society for Victorian Studies

Cymdeithas Hanes Ceredigion

Botwm Byd

Safleoedd academaidd blaenorol

Awst 2019 - presennol Darllenydd Hanes Cymru, Prifysgol Caerdydd

2018 - 2019 Darlithydd Hanes Cymru, Prifysgol Caerdydd

2014 - Golygydd Cynorthwyol Y Bywgraffiadur Cymreig

1994 - 2017 Cymrawd Ymchwil, Cymrawd Ymchwil Hyn (sori dim to bach ar gael),  Pennaeth Astudiaethau Ôl-radd yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Celtaidd Prifysgol Cymru, Aberyswtyth

1990 - 1994 Darlithydd, Adran Astudiaethau Saesneg ac Americaneg, Prifysgol Humboldt, Berlin

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

'Cysyniadau, Ymylnodau a Thatw: Llawysgrifau Tomos Glyn Cothi (1766–1833)', Cynhadledd Llawysgrifau Cymru 800-1800 / Welsh Manuscripts Conference 800-1800, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 20-22 Mehefin 2022

‘Hen Wlad Fy Nhadau’ and ‘Land of My Fathers’: Subaltern Uses of a ‘National Chorus’, yn 'Wales and the World', Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant, Llanbedr-Pont-Stefan, 6-7 Mehefin 2022

'Busting Myths: Childhood, the DDR and the Fall of the Berlin Wall', Monmouth School for Boys, cyflwyniad i ddisgyblion y Chweched, 7 Mawrth 2022

'Arloeswraig Anesmwyth: Hester Piozzi a'r Traddodiad Cymreig', Darlith Gynhoeddus i Archif Menywod Cymru, 15 Chwefror 2022

'Reverberations of 1848; Subaltern Western Peripheries', 'Modern Revolutions and the Idea of Europe', 12th Annual Conference of the Research Network on the History of the Idea of Europe, Athen 9–12 Medi 2021

'Prince Albert’s German Secretary and Librarian: Celticist, Enfant Terrible and German Nationalist', Annual Conference 
and Eighty-Fourth Meeting of the Association for German Studies in Great Britain and Ireland (AGS), Prifysgol Abertawe, Arlein, 1-3 Medi 2021

'Yr Awdures Anghofiedig: Hester Piozzi a Gwleidyddiaeth y 1790au’, Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2021, 4 August 2021. Gwyliwch hi yma: https://eisteddfod.wales/amgen-2021-mercher-cymdeithasau-bywgraffiadur

'Eisen, Schiefer, Eisenbahnen: Deutsch-walisische Wirtschaftsverbindungen im neunzehnten Jahrhundert', Cardiff-Stuttgart Association, 10 Mehefin 2021

'Menywod a'r naratifau amdanynt yng Nghymru Oes y Chwyldro Ffrengig (The Female in the Welsh Discourse of the long 1790s)', Cynhadledd Hanes Coleg Cymraeg Genedlaethol, 17 Mawrth 2021: https://llyfrgell.porth.ac.uk/View.aspx?id=6018~4p~QgzuunJw

“Curious Kids: How is history written and who writes it?”, The Conversation: https://theconversation.com/curious-kids-how-is-history-written-and-who-writes-it-153502

'Darganfod Olion Iolo Morgannwg: Lle, Gwrthrych a Llên', Eisteddfod Amgen 2020, 7 Awst 2020. Gwyliwch yma: https://eisteddfod.cymru/amgen-llen-darlith7

'Mad Celts'? Menywod Blaengar Mudiad Celtaidd 1899--c.1910', Eisteddfod Amgen 2020, 14 Gorffennaf 2020. Gwyliwch  yma:  https://eisteddfod.wales/amgen-marion-loeffler

DDR: 'Land of Lost Content'?, Berlin Wall Falls 30 Years On: History, Politics and Identities, Cynhadledd Prifysgol Caerdydd , 8 Tachwedd 2019

'Cynyddu amrywiaeth a throsgynnu tabŵ yn Y Bywgraffiadur', Archif Menywod Cymru 22ain Cynhadledd Flynyddol, St Ffagan, 5-6 Hydref

'Virgins, Seductresses and Amazons: Englishmen, Welshmen and women at the end of the eighteenth century', Symposiwm Rhywedd yn Hanes Cymru Fodern: Ailfeddwl Gwrywdod a Benyweiddiwch yng Nghymru'r Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, a'r Ugeinfed Ganrif, Prifysgol Caerdydd, 11 Medi 2019

'Translation and Politics 1800-1871-1914: The Historian's Tale', XVIeg Cyngres Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol, 23 Gorffennaf 2019

'Wedi Ei Chwipio a Herwgipio: Menywod de Cymru yn Amser Rhyfelodd Napoleon', Noson Pendroni Tafwyl, 17 Mehefin 2019

'Executed on Cardiff Heath: Judge Hardinge and the Merthyr Martyrs of 1801', Darlith Gyhoeddus, Prifysgol Caerdydd, 15 Mai 2019

'Prince Albert, his German Librarian and their Celtic Connection', Dynastie und Kultur, 1719 --2019, Konferenz Schloss Friedenstein und Marburg University, Gotha, 9-11 Mai 2019

'Lady Llanover's International Friends', Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Llancaiach, Llancaiach, 23 Mawrth 2019

'Cyflwyno Mallt Williams', #CofioEiStori, Achlysur SHARE Prifysgol Caerdydd i ddathlu Mis Hanes Menywod, 15 Mawrth 2019

"La Marseillaise" yng Nghymru, 1848, 1871 a 1914', Cyflwyniad ym mhabell Prifysgol Caerdydd, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd, 8 Awst 2018

'Yr Ustus Hardinge a Merthyron y Waun Ddyfal, 1801', Darlith Fforwm Hanes Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Caerdydd, 6 Awst 2018

'Y Gododdin, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth Oes Victoria' , Adran y Gymraeg Prifysgol Aberystwyth, 21 Mawrth 2018

‘The “good migrant” narrative and three generations of Germans in twentieth-century Wales’, Llafur Day School on ‘Migration Matters’, St Fagans National Museum of History, 18 March 2018

‘Trosglwyddo Syniadaeth y Chywldro Ffrengig? “La Marseillaise” yng Nghymru 1795-1915’, Cynhadledd Hanes Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Caefyrddin, 14 Chwefror 2017

‘Thomas Stephens a Chymreigyddion y Fenni’, Darlith Cymdeithas Llanofer, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Fôn, Bodedeyrn, 9 Awst 2017

‘Merched, Y Bywgraffiadur a Sir Fôn’, Y Lle Hanes, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Fôn, Bodedeyrn, 9 Awst 2017

‘Olion Llenyddol Ymwelwyr â Llanofer’, Darlith Goffa Islwyn 2017, Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd, 4 Ebrill 2017

‘Women, Religion and the Dictionary of Welsh Biography’, Ministry and Equilibrium Wales Spring Conferenc 2017, Plas Dolerw, Newtown, 18 March 2017

‘Translating political concepts for a non-state nation: “revolution” in Wales 1775–1815’, Third Conference of the U4 Network of Revolution: Political Upheaval Seen from Afar: Translation and Transformation in the Age of Revolution (1750–1850), University of Göttingen, 23–25 June 2016

‘“This nation” in 1716: considering the first political translation into Welsh’, University of Bangor and Aberystwyth symposium ‘Early Modern Wales: Space, Place and Displacement’, Aberystwyth, 6 July 2016

‘Wörter, Konzepte und Übersetzungen vom Spätmittelalter in die Frühneuzeit’, Marburger Interdisziplinäres Literaturwissenschaftlichen Kolloquium (ILK), Philipps-Universität Marburg, Marburg, 21 January 2016

Pwyllgorau ac adolygu

Ar Fwrdd Cyfarwyddwyr 'The Cyfarthfa Foundation'

Aelod o Bwyllgor 'Archif Menywod Cymru'

Panel Hanes Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Adolygydd llawysgrifau a chynigion: Gwasg Prifysgol Cymru, Bloomsbury Publishing, Boydell&Brewer, Cyngor Llyfrau Cymru, Cylchgrawn Hanes Cymru, Llafur

Adolygydd erthyglau a llyfrau: Cylchgrawn Hanes Cymru, The International Journal of Welsh Writing in English, Cambrian Medieval Celtic Studies, Morgannwg

Golygydd Cynorthwyol y Bywgraffiadur (2014-2022)

Cyhoeddiadau

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2010

2008

  • Loeffler, M. 2008. 'The murmur of Welsh voices': Jasper Fforde and Wales. In: Wolf, H., Peter, L. and Polzenhagen, F. eds. Focus on English. Linguistic Structure, language variation and discursive use. Studies in honour of Peter Lucko. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, pp. 261-269.
  • Loeffler, M. 2008. English in Wales. In: Momma, H. and Matto, M. eds. A Companion to the History of the English Language. Wiley-Blackwell, pp. 350-357.

2007

2006

2004

2003

  • Loeffler, M. 2003. Purism and the Welsh language: A matter of survival?. In: Brincat, J., Boeder, W. and Stolz, T. eds. Purism in Minor Languages, Endangered Languages, Regional Languages, Mixed Languages: Papers from the Conference "Purism in the Age of Globalisation" Bremen, September 2001. Volume 2 of Diversitas linguarum Brockmeyer, pp. 61-90.

2002

  • Loeffler, M. 2002. Britisches Englisch. In: Janich, N. and Greule, A. eds. Sprachkulturen in Europa. Ein internationales Handbuch. Gunter Narr Verlag, pp. 19-26.
  • Loeffler, M. 2002. Kymrisch (Walisisch). In: Janich, N. and Greule, A. eds. Sprachkulturen in Europa. Ein internationales Handbuch. Gunter Narr Verlag, pp. 138-143.

2001

2000

1999

1998

1997

1995

1993

1991

Addysgu

Barn y myfyrwyr ar fy modiwlau opsiwn 2020-21:

'Teaching staff have gone above and beyond to ensure that the transfer to online learning has not affected our
learning. They have posted everything online in an organised fashion so that it has been easy to access all the require material for lectures and seminars. The Q&A sessions that have been provided have been of great value in enhancing our knowledge and understanding of certain aspects of the module, and they have been rather useful in helping me retain skills with regard to source analysis via their format. Staff have even utilised the unfortunate circumstances of this year for the benefit of us by posting lectures in advance so that everybody has an equal chance with regard to the upcoming essay.'

'My favourite module I really had great communication with my lecturer and seminar tutor, and the seminars were really helpful, the feedback was vital and really just enjoyable.'

Fy Meysydd: Hanes Cymru; Hanes y Gymru Fodern ; Cymru a Chwyldro Ffrengig 1789 ; Hanes Diwylliannol; Hanes Prydain

Rwyf yn cyfrannu at y modiwlau Hanes Brydain Fodern (bl. 1), 'Ymagweddau at Hanes' (bl. 2), ac yn goruchwylio traethodau hir blwyddyn 2 a blwyddwyn 3.

Rwyf yn gyd-lynydd y modiwl MA 'Reading Welsh History: Nation, Class and Gender' a gynigir am y tro cyntaf yn 2021-2022 (Nid yw'r modiwl ar gael yn Gymraeg.)

From the late eighteenth century, the forces of urbanisation, industrialisation, and globalisation transformed Welsh society and culture. Historians of Wales have approached the question of such structural change by exploring the impact upon Welsh language and culture, class politics and protest, the movement of people, and through gendered, racial and ethnic identities. This module takes a conceptual approach to examine how historians have shaped histories of modern Wales, and it provides students with the opportunity to advance the skills necessary for developing their own original contribution to Welsh history.

The module focus includes the nation and national histories, Welsh culture, gender history, class and politics, and social movements and agency. These themes will be explored from the late eighteenth to the late twentieth centuries, and, where appropriate, within a transnational context. You will engage with the latest cutting-edge research as well as classic Welsh history articles and monographs. Closely reading classic texts of the past century, which were as much expressions of international historiographical trends as they shaped Welsh history-writing, as well as the very latest scholarly writings, you will gain a deeper knowledge of modern Welsh history. You will also work closely with primary sources, drawing upon the wealth of local archival materials to practice vital historical skills.

Dyma fy modiwlau opsiwn fy hun:

Hanes wedi ei Gyd-Weu: Cymru a’r Byd, 1714–1858 (bl. 2)

Yn y modiwl hwn trafodwn ddigwyddiadau allweddol yng Nghymru yn eu cysylltiad â datblygiadau diwylliannol, crefyddol, ac economaidd yn ngweddill Ynysoedd Prydain, Ewrop, a’r Ymerodraeth. Er mwyn dadansoddi peuoedd cymdeithasol yn eu cyfanrwydd a throsgynnu ffiniau gwleidyddol, defnyddiwn y cysyniad o histoire croisée neu Verflechtungsgeschichte, sef hanes wedi ei gyd-weu. Cymry, Saeson, Almaenwyr a Ffrancwyr, zamindar o Bengal a thywysog o wlad Pwyl yw actorion a gwrthrychau ein hanes. Traciwn olion Siacobitiaid, Toriaid a Chwigiaid, radicaliaid a theyrngarwyr, hynafiaethwyr a chyfieithwyr, diplomyddion, milwyr ac ysbïwyr, ar drywydd eu cysylltiadau â Chymru a’r byd.

Ein dechreubwynt yw esgyniad y Protestant Hanoferaidd Siôr I i orsedd Prydain Fawr ym 1714, gan fod y digwyddiad hwn wedi siapio hanes Cymru a’r ynysoedd hyn y tu hwnt i deyrnasiad y Frenhines Victoria. Gorffennwn adeg Rhyfel y Crimea, a derfynodd cyfnod o gydweithio gwleidyddol a diwylliannol agos rhwng Prwsia a Phrydain, a chyda Eisteddfod Fawr Llangollen 1858, uchafbwynt diwylliannol dadleuol Cymru Oes Victoria.

Cymru, Mudiad Diwygio’r Senedd, a Chwyldro Ffrengig 1789   (bl. 3)

Hyd yn ddiweddar ystyriwyd gweithredu gwleidyddol yng Nghymru cyn Rhyfeloedd Napoleon yn bennaf yng nghyd-destun Chwyldro Ffrengig 1789. Fodd bynnag, ar wahan i ychydig o eithriadau, trosglwyddwyd syniadau a deunydd gwleidyddol i Gymru wedi eu hidlo drwy’r iaith fain, trwy fudiad diwygio cyfundrefn wleidyddol Prydain Fawr, a thrwy garfan deyrngarol i’r frenhiniaeth Brotestannaidd. Darllenwyd, dosbarthwyd, a chyfieithwyd cyhoeddiadau gwleidyddol Saesneg yn frwd, gan hefyd fabwysiadu’r ffurfiau diwylliannol newydd, democrataidd, a gododd y tu hwnt i Glawdd Offa. Yn wahanol i’r Iwerddon, gweithredodd radicaliaid a theyrngarwyr Cymru y tu mewn i fframwaith gwleidyddol a phau cyhoeddus Prydain Fawr, gan ddangos ond ychydig o awydd i dorri i ffwrdd o’r fframwaith hwn, yn wahanol i'r Iwerddon.

Yn y modiwl hwn, dadansoddwn destunau, caneuon, a darluniau allweddol y cyfnod rhwng Rhyfel Annibyniaeth America a Rhyfeloedd Napoleon. Ein hamcan pennaf yw archwilio ym mha ffordd y dylanwadodd syniadau gwleidyddol allanol ar Gymru, ac i benderfynu os ydy hi’n bosib ystyried y dylanwadau hyn yn rhai Chwyldro Ffrengig 1789 yn unig. Hwyrach ei bod hi’n amser ddatblygu gwerthusiad mwy soffistigedig. Yn ogystal, ystyriwn effaith datblygiadau economaidd ar brotestio (gwleidyddol), y cysylltiadau agos rhwng crefydd a gwleidyddiaeth, a rôl menywod yng ngwleidyddiaeth a chrefydd y cyfnod.

Os ydy hyn yn swnio braidd fel dychweliad i hen faes hanes gwleidyddol, cofiwch fod y rhan fwyaf o’n ffynonellau wedi ei chreu gan ddynion a merched heb lawer o addysg, ac eto yn ddwyieithog, mewn gwlad heb brifysgol, dref â mwy na 7,000 o drigolion, na chanolfannau diwydiannol mawrion. Trafodwch!

Canolbwynt fy ymchwil yw Cymru yn ei chyd-destun Prydeinig, Ewropeaidd ac Ymerodraethol, a'r ffordd yr oedd gwleidyddiaeth, crefydd a diwylliant (yn ei ystyr mwy cynfyng) yn cyd-weu rhwng c. 1715 a chwarter olaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Ymddiddoraf yn arbennig yn y cyfnod rhwng Chwyldro Ffrengig 1789 a'r 1850au, oes a elwid yn  Biedermeier, Oes y Chwyldroadau, neu'r cyfnod Rhamantaidd; oes a welodd dadeni diwylliannol, twf diwydiannol, a chynnwrf cymdeithasol yng Nghymru.

Ymhlith y cwestiynau ceisiaf ateb yw: Sut y newidiodd syniadau a chysyniadau dros amser? Beth oedd ym meddwl pobl pan fydden nhw'n trafod 'derywddon' neu 'chwyldro' ar wahanol gyfnodau ac mewn gwahanol ieithoedd? Fel Golygydd Cynorthwyol y Bywgraffiadur Cymreig, rwyf yn tracio bywydau megis rhannau sylfaenol a meicro-gosmau o hanes, yn siapio digwyddiadau hanesyddol ac yn cael eu siapio ganddynt. Rwyf wrth fy modd yn ystyried y cysylltiadau agos rhwng crefydd a gwleidyddiaeth yn y ddeunawfed ganrif a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Pwy oedd yr Undodiaid a beth oedd gwraidd eu gwleidyddiaeth radicalaidd? Yn olaf, mae cysylltiadau Cymru a'r Cymry gyda'r byd ehangach, a hunaniaeth gymhleth y wlad fel cenedl ddiwylliannol ddarostyngedig (subaltern) ac aelod yr Ymerodraeth, o ddiddordeb imi.

Rwyf wedi gweithio ar y prosiectau canlynol:

  • Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg
  • Iolo Morganwg a'r Traddodiad Rhamantaidd yng Nghymru
  • Yr Ieithoedd Celtaidd a Hunaniaeth Ddiwylliannol
  • Cymru a'r Chwyldro Ffrengig
  • Trosglwyddo Gwybodaeth a Rhwydweithiau Cymdeithasol yng Nhymru Oes Victoria

Rwyf yn Gyfarwyddwr Astudiaethau i fyfyriwr PhD y tu allan i Brifysgol Caerdydd, yn ymchwilio Cyfieithiadau'r Gymraeg c. 1789-1900; yn gyd-gyfarwyddwr PhD ar ddelweddu'r Cymru yn y ffilm 'How Green was my Valley'.

Supervision

Hanes diwylliannol, crefyddol a gwleidyddol Cymru rhwng tua 1715 a thua 1880

Hanes menywod yng Nghymru

Hanes cymdeithasol yr iaith Gymraeg

Hanes sefydliadau diwylliannol y Cymry

Hanes cysyniadau a'r Gymraeg  'Begriffsgeschichte'

Cysylltiadau rhwng Cymru a'r Almaen

Hanes Celtigiaeth