Ewch i’r prif gynnwys

Megan Haf Morgans

Myfyriwr ymchwil, Ysgol y Gymraeg

Astudiais fy ngradd BA yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd cyn mynd ati i ddilyn cwrs MA yn yr adran. Edrychais yn benodol ar lenyddiaeth plant a llenyddiaeth i’r arddegau. Rwy’n fyfyrwraig blwyddyn cyntaf PhD yn awr yn ymchwilio i ddarluniau mewn llenyddiaeth plant.

Traethawd ymchwil

Y berthynas rhwng darluniau, testun ac ystyr mewn llenyddiaeth Gymraeg I blant

Dechreuais ar y cwrs Doethuriaeth ym mis Hydref 2016, ac rwy’n canolbwyntio’n benodol ar y berthynas rhwng iaith, delwedd ac ystyr mewn llenyddiaeth ddarluniadol i blant yn y Gymraeg. Rwy’n gobeithio y gallaf gyfoethogi a chyfrannu at ymchwil llenyddiaeth plant yn y Gymraeg.

Ffynhonnell ariannu

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Siwan Rosser

Dr Siwan Rosser

Uwch-ddarlithydd

Yr Athro Sioned Davies

Athro Emerita

Proffiliau allanol