Ewch i’r prif gynnwys

Jack Pulman-Slater

Myfyriwr ymchwil,

cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwg

Graddiais mewn Ieithyddiaeth o Girton College, Caergrawnt cyn imi astudio'r MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yn Ysgol y Gymraeg. Dadansoddodd fy nhraethawd hir israddedig effeithiolrwydd dull penodol o addysgu ail iaith o'r enw the Total Physical Response. Tirweddau ieithyddol Caerdydd oedd testun fy nhraethawd hir MA. Mae gennyf brofiad o weithio fel athro yn addysgu'r Gymraeg fel ail iaith ar lefel addysg uwchradd ac yn y sector addysg bellach. Cyn imi ddychwelyd i Gaerdydd i ddechrau fy ngwaith ymchwil, bûm yn gweithio fel tiwtor Cymraeg yn the City Literary Institute, Llundain. Rwy'n parhau i weithio fel tiwtor Cymraeg llawrydd ac yn tiwtora ar gynllun Cymraeg i Bawb y Brifysgol. Edrycha fy ngwaith ymchwil doethurol ar elfennau uwchsegmentaidd yn ynganiad oedolion sydd yn dysgu'r Gymraeg.


Cyhoeddiadau


Pulman-Slater, J. 2020. The Operationalization Headache. Short Papers in Language and Linguistics (SPiLL), Issue (i), Winter 2020, pp. 2-3.


Pulman-Slater, J. 2020. How do you like your vowels: soft or hard? Language Magazine, February issue, pp. 29-31.


Pulman-Slater, J. 2019. Three more excuses to give up learning Welsh. Morrisville, USA: Lulu Press, Inc.


Pulman-Slater, J. 2019. Three excuses to give up learning Welsh. Morrisville, USA: Lulu Press, Inc.

Ymchil

Diddordebau ymchwil

Edrycha fy ngwaith ymchwil ar ynganiad ymhlith dysgwyr y Gymraeg ac ar sut y mae dysgwyr yn defnyddio elfennau uwchsegmentaidd, h.y. nodweddion iaith sydd uwchben lefel seiniau penodol. Rwy'n canolbwyntio'n benodol ar sut y mae dysgwyr yn gosod acen ar sillafau ac ar eu patrymau goslefol. Archwilia'r prosiect ynganiad dysgwyr o ddwy ardal sydd yn cyferbynnu yn sosioieithyddol o ran defnydd y Gymraeg gan aelodau'r cymunedau hyn. Fe fydd fy mhrosiect yn darparu'r disgrifiad seinegol cyntaf o iaith dysgwyr ar lefel uwchsegmentaidd ac yn cymharu eu hynganiad ag iaith siaradwyr rhugl o'r un ardaloedd. Ystyriaf effeithiau trosglwyddiad posibl ar iaith dysgwyr sydd yn siarad mathau gwahanol o dafodieithoedd Saesneg. Anela'r prosiect at ddarparu disgrifiad syncronig o amrywiaeth uwchsegmentaidd a throsglwyddiad yng nghyd-destun caffael iaith leiafrifol. Fy ngobaith yw y gallaf gyfrannu'n uniongyrchol at y drafodaeth ddiddorol a pharhaol ynghylch dysgu ac addysgu ynganiad yn y sector Cymraeg i Oedolion.

Ariannir a chefnogir fy ngwaith ymwchil gan the South, West and Wales Doctoral Training Partnership.

Dysgu