Ewch i’r prif gynnwys
 Kaisa Pankakoski

Kaisa Pankakoski

Myfyriwr ymchwil, Ysgol y Gymraeg

cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwg

Ar ôl cwblhau gradd pedair blynedd mewn Astudiaethau Ewropeaidd ym Mhrifysgol Portsmouth, enillais radd Meistr mewn Newyddiaduraeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd. Roedd fy nhraethawd hir, o'r enw Euroscepticism in Britain and Finland: attitudes and print media since accession (y rhoddwyd gradd rhagoriaeth iddo), yn ymchwilio i hanes a chymdeithasau gwahanol y ddwy wlad, sy'n arwain at wahanol ddiwylliannau gwrth-ewropeaidd, mewn dadansoddiad cymharol.

Treuliais ddeng mlynedd yn gweithio fel ymchwilydd, newyddiadurwr a chyfieithydd llawrydd yng Nghymru, y Ffindir a Chile, cyn dychwelyd i'r byd academaidd yn 2015. Rwyf bellach yn ymgeisydd PhD yn Ysgol y Gymraeg, yn ymchwilio i'r modd y mae plant teirieithog yn caffael iaith gyntaf, a sosioieithyddiaeth.

Ymchil

Diddordebau ymchwil

Multilingualism, trilingualism, bilingualism, sociolinguistics

Traethawd ymchwil

Teuluoedd teirieithog yng Nghymru a'r Ffindir - sosioieithyddiaeth, caffaeliad iaith gyntaf ymysg plant teirieithog a rhwystrau rhag datblygu iaith

Mae fy nhraethawd ymchwil doethurol yn ymchwilio i deirieithrwydd cynnar mewn dwy wlad ddwyieithog, ac yn pwyso a mesur y rhesymau a allai droi pobl amlieithog posibl yn bobl ddwyieithog goddefol wrth sgwrsio'n ddwyieithog â'r rheini sy'n gofalu amdanynt - neu hyd yn oed yn bobl uniaith. Mae'n ymchwilio i'r dulliau y mae teuluoedd teirieithog yn eu defnyddio i gefnogi datblygiad iaith plant.

Bydd yr astudiaeth gymharol hon yn ystyried y cwestiynau ymchwil canlynol mewn astudiaeth sosioieithyddol ddadansoddol:

i. Beth yw'r heriau cymdeithasol-ddiwylliannol sy'n wynebu teuluoedd teirieithog?

ii. Sut mae statws lingua franca, ieithoedd lleiafrifol ac ieithoedd mwyafrifol yn dylanwadu ar y modd y mae plant yn caffael iaith?

iii. Pa rolau sydd gan rieni, y gymuned, diwylliant, yr ysgol a'r gymdeithas?

iv. Yn benodol, beth yw rôl y teulu estynedig ac i ba raddau y maent yn defnyddio strategaethau penodol i gynorthwyo datblygiad iaith?

Bydd cyfweliadau lled-strwythuredig ac arolygon ansoddol yn ymchwilio i ffactorau sy'n effeithio ar gaffaeliad iaith o fewn teuluoedd.

Bydd yr astudiaeth hon yn ychwanegu at ein sylfaen wybodaeth ym maes newydd amlieithrwydd, ac rwy'n gobeithio y bydd canlyniadau'r gwaith ymchwil yn cryfhau statws ieithoedd lleiafrifol yn Ewrop. Bydd hefyd yn darparu adnoddau ar gyfer teuluoedd amlieithog.

Goruchwyliaeth

Diarmait Mac Giolla Chriost

Yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost

Cyfarwyddwr Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig

Jonathan Morris

Dr Jonathan Morris

Cyfarwyddwr Ymchwil