Ewch i’r prif gynnwys
 Laura Beth Davies

Laura Beth Davies

Myfyriwr ymchwil, Ysgol y Gymraeg

Welsh speaking

Astudiais MA Modern and Medieval Languages (Ffrangeg ac Astudiaethau Celtaidd) yng Ngholeg yr Iesu, Prifysgol Rhydychen ac yna cwblhau gradd meistr mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd ym Mhrifysgol Caerdydd, gan ganolbwyntio ar bolisi iaith ym maes addysg. Yn fy nhraethawd hir MA, defnyddiais elfennau o Ddadansoddiad Disgwrs Beirniadol i astudio polisïau addysg Cymru ar lefel genedlaethol, leol, a sefydliadol. Rwyf nawr yn astudio PhD, wedi ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn ymchwilio i ddarpariaeth Gymraeg a dwyieithog yn y sector Addysg Bellach. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys polisi a chynllunio iaith, polisi addysg, a dwyieithrwydd. 

Diddordebau ymchwil

Thesis 

Darpariaeth a galw: Cynyddu defnyddwyr darpariaeth Gymraeg a dwyieithog yn y sector Addysg Bellach yng Nghymru

Mae fy mhrosiect yn archwilio darpariaeth Gymraeg a dwyieithog mewn pynciau galwedigaethol yn y sector Addysg Bellach yng Nghymru. Mae’r ymchwil yn archwilio’r berthynas rhwng darpariaeth a galw gan fyfyrwyr er mwyn dod o hyd i ffordd mwy effeithiol o gynllunio darpariaeth er mwyn cynyddu nifer y myfyrwyr sy’n ei dilyn. Arweinia hyn at y cwestiwn ymchwil canolog:

 • Ai cynllunio yn ôl dewisiadau myfyrwyr yw’r ffordd fwyaf effeithiol o gynyddu darpariaeth Gymraeg a dwyieithog yn y sector Addysg Bellach, neu gynllunio er mwyn creu defnyddwyr y gwasanaeth?

Er mwyn ateb y cwestiwn hwn, ceir dau gwestiwn ymchwil ategol:

 • I ba raddau mae hi’n bosib mapio darpariaeth Gymraeg a dwyieithog yn y sector Addysg Bellach?
 • Beth yw ystyr ‘darpariaeth ddwyieithog’ yn y sector Addysg Bellach?

Rwy’n defnyddio dulliau ansoddol, ac wedi cynnal cyfweliadau â staff ysgolion a cholegau Addysg Bellach, o sampl o bedair ardal wahanol ar draws Cymru. Rwyf hefyd wedi cynnal grwpiau ffocws â myfyrwyr sydd yn y broses o wneud penderfyniadau am eu Haddysg bellach.

Mae’r prosiect yn bwysig yng nghyd-destun targed Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac estyniad cylch gorchwyl y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys y sector Addysg Bellach.

Diddordebau ymchwil

 • Polisi a chynllunio ieithyddol 
 • Dwyieithrwydd 
 • Polisi addysg

Addysgu

BA yn y Gymraeg

 • CY1602 Y Gymraeg yn y Gymru Gyfoes
 • CY1508 Y Gymraeg Heddiw

Cymraeg i Bawb

 • Tiwtor Cymraeg i Bawb

Dysgu

BA yn y Gymraeg

 • CY1602 Y Gymraeg yn y Gymru Gyfoes
 • CY1508 Y Gymraeg Heddiw

Cymraeg i Bawb

 • Tiwtor Cymraeg i Bawb
Jonathan Morris

Dr Dylan Foster Evans

Pennaeth yr Ysgol

Meysydd arbenigol

Proffiliau allanol