Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau rhan amser i oedolion

Cyrsiau rhan amser yn y dyniaethau, ieithoedd, busnes, cyfrifiadura, gwleidyddiaeth a'r gyfraith, gwyddoniaeth a'r amgylchedd, ac astudiaethau cymdeithasol.

Rydyn ni’n cynnig cyrsiau ar hyn o bryd yn yr ystafell ddosbarth ac ar-lein. Bydd dull cyflwyno pob cwrs yn cael ei nodi yn y disgrifiad o bob cwrs. Sylwch y byddwn yn parhau i ddilyn y canllawiau fydd ar gael gan Lywodraeth Cymru ar y pryd. Gall hyn olygu y bydd angen i gyrsiau a hysbysebir fel rhai sy’n cael eu cynnal yn yr ystafell ddosbarth newid i gael eu haddysgu ar-lein.

Dewch i gael eich ysbrydoli gan ein hamrywiaeth o gyrsiau rhan amser ar lefelau ac ar adegau sy'n eich siwtio chi.

Gallwch hefyd astudio i ennill cymwysterau ac rydym yn cynnig llwybrau at astudio gradd israddedig gyda'r Brifysgol.

Gallwch chwilio dros 300 o gyrsiau rhan-amser ac astudio gydag Addysg Barhaus a Phroffesiynol.

Newyddion diweddaraf

Keith Butler

Myfyriwr ysgrifennu creadigol yn ysgrifennu a pherfformio mewn gŵyl

11 Awst 2022

Astudiodd Keith Butler dri chwrs ysgrifennu creadigol gydag Addysg Barhaus a Phroffesiynol Prifysgol Caerdydd (CPE).

Sikiya Adekanye

Mae cynfyfyriwr Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol wedi dychwelyd fel tiwtor

5 Ebrill 2022

Sikiya Adekanye completed the Pathway to Social Science which led her to degree studies.

Emma Carr-Ferguson

Gwobr gyntaf i un o gynfyfyrwyr Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Caerdydd

15 Mawrth 2022

Mae Emma Carr-Ferguson wedi ennill y wobr gyntaf arbennig o $20,000 mewn cystadleuaeth ysgrifennu ar-lein a gynhaliwyd gan Vocal.

Rydym ni wedi datblygu nifer o lwybrau i'ch helpu chi i astudio am radd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Darllenwch pam fod astudio cwrs byr gyda ni yn ddewis da.

Y cynlluniau sydd ar gael a'r meini prawf os ydych chi'n chwilio am gymorth ariannol.

Darllenwch sut i gofrestru ar eich cwrs.