Ewch i’r prif gynnwys

Llwybr at Hylendid Deintyddol (B750)

Dental Pathway

Lluniwyd ein Llwybr rhan-amser at radd mewn Hylendid Deintyddol ar gyfer oedolion sydd eisiau dychwelyd i fyd addysg er mwyn gwneud cais i astudio.

Addysgir y modiwlau gyda’r nos ac ar y penwythnos. Byddwch chi’n astudio mewn cyd-destunau sy’n hamddenol ac yn gefnogol. Ar ôl astudio’r llwybr byddwch yn gallu gwneud cais i astudio Hylendid Deintyddol (B750).

Sut mae’n gweithio

Mae'r llwybr yn cynnwys 60 o gredydau.

Mae angen i ymgeiswyr fod â 5 TGAU, gradd A-C/9-4. Dylai'r rhain gynnwys Mathemateg a Saesneg/Cymraeg.

Modiwlau’r llwybr

Modiwlau craidd

Modiwlau Dewisol

Hyd

O dan amgylchiadau arferol, gallwch chi ddisgwyl cwblhau'r llwybr cyn pen blwyddyn, ond gallwch chi gymryd rhagor o amser os bydd angen.

Cost

Rhagor am gyllid ac arian.

Cysylltu

Os oes gennych chi ymholiadau neu os hoffech chi wybod rhagor am y llwybr hwn, ebostiwch pathways@caerdydd.ac.uk

Os nad oes gennych y cymwysterau gofynnol, dywedwch wrthym pa gymwysterau sydd gennych.

Bydd aelod o dîm y Llwybrau yn ymateb i'ch ebost cyn gynted â phosibl.

Llwybrau at radd