Ewch i’r prif gynnwys

Ysgrifennu ar gyfer y Llwyfan II: Sgiliau Pellach ym Maes Ysgrifennu Dramâu

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Yn dilyn y modiwl cyflwyniadol Ysgrifennu ar gyfer y Llwyfan I, mae Sgiliau Pellach yn mireinio ac yn datblygu sgiliau myfyrwyr mewn ysgrifennu dramatig.

Bydd gweithdai ymarferol yn canolbwyntio ar wella techneg a hogi sgiliau ysgrifennu yng nghyd-destun dealltwriaeth ehangach o genre, hanes a thueddiadau cyfoes.

Mae'n bosibl y bydd myfyrwyr am gymryd hwn fel modiwl dilynol, ond mae pob croeso i ysgrifenwyr profiadol ymrestru heb gymryd y cwrs blaenorol.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Dysgu Canolog.

Gall topigau gynnwys meysydd fel:

 • sgiliau ysgrifennu dramâu, cymeriadau, amseru
 • fformatio sgript drama
 • llwyfannu drama: ystyriaethau ymarferol
 • adolygu, adborth, a myfyrio
 • drama Brydeinig: cyfnodau allweddol yn ei hanes
 • drama gyfoes: beth sy’n gweithio?
 • ysgrifennu’n broffesiynol

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Bydd myfyrwyr yn datblygu portffolio ysgrifennu gyda thua 1500 o eiriau ynddo.

Gwaith cwrs ac asesu

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau yr ydych wedi eu hennill neu wedi eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Bydd myfyrwyr yn datblygu portffolio ysgrifennu dramâu gyda thua 1500 o eiriau ynddo.

Deunydd darllen awgrymedig

Rhoddir rhestr ddarllen lawn i’r myfyrwyr ar ddechrau’r modiwl ond mae’n bosibl y bydd y testunau canlynol yn gyflwyniad defnyddiol i’r maes ysgrifennu hwn.

 • Edgar, David. How plays work. Nick Hern Books, 2012.
 • Innes, Christopher. Modern British drama: the twentieth century. Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2002
 • Letwin, David. The architecture of drama: Plot, character, theme, genre and style. Scarecrow Press, 2008.
 • Luckhurst, Mary, golygydd. A companion to modern British and Irish drama, 1880-2005. John Wiley & Sons, 2008. [Ar gael ar-lein drwy gatalog y llyfrgell]

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG