Ewch i’r prif gynnwys

Ysgrifennu ar gyfer y Llwyfan I: Cyflwyniad i Ysgrifennu Dramâu

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Bydd y modiwl hwn yn helpu myfyrwyr i weithio drwy'r cwestiynau canlynol ac yn eu cyflwyno i egwyddorion sylfaenol ysgrifennu dramâu yn llwyddiannus, o lunio syniad i ddatblygu cymeriadau cryf.

Sut mae deialog yn ffurfio cymeriad? Pam mae tawelwch a seibiau mor bwysig mewn drama? Sut y mae goleuadau a chyfarwyddiadau llwyfan yn dylanwadu ar gynulleidfa? Beth all ysgrifenwyr dramâu'r gorffennol ddysgu i ni am ysgrifennu dramatig, a sut mae hynny wedi newid?

Caiff ei addysgu mewn cyfres o weithdai ymarferol a bydd myfyrwyr yn gallu dysgu am agweddau ar hanes a genre yn ogystal â datblygu eich llais eich hunain. Does dim angen profiad blaenorol.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Dysgu Canolog.

Dyma’r pynciau allai fod o dan sylw:

  • Drama Brydeinig: hanes a datblygiad
  • Drama gyfoes, tueddiadau, arddulliau a llwyddiannau
  • Sgiliau ysgrifennu creadigol, terminoleg sylfaenol a chysyniadau sy’n berthnasol i ysgrifennu dramâu
  • Genre
  • Adolygu, adborth, a myfyrio.
  • Torri i mewn i ysgrifennu dramâu fel proffesiwn.

Gwaith cwrs ac asesu

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Bydd myfyrwyr yn datblygu portffolio ysgrifennu dramâu gyda thua 1500 o eiriau ynddo.

Deunydd darllen awgrymedig

Rhoddir rhestr darllen lawn i’r myfyrwyr ar ddechrau’r modiwl ond mae’n bosibl y bydd y testunau canlynol yn gyflwyniad defnyddiol i’r maes ysgrifennu hwn.

  • Edgar, David. How plays work. Nick Hern Books, 2012.
  • Innes, Christopher. Modern British drama: the twentieth century. Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2002
  • Letwin, David. The architecture of drama: Plot, character, theme, genre and style. Scarecrow Press, 2008.
  • Luckhurst, Mary, golygydd. A companion to modern British and Irish drama, 1880-2005. John Wiley & Sons, 2008. [Ar gael ar-lein trwy gatalog y llyfrgell]

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG