Ewch i’r prif gynnwys

Pan oedd y byd yn llawn hyd a lledrith: Traddodiadau tylwyth teg mewn llên gwerin a llenyddiaeth

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae storïau am dylwyth teg, coblynnod ac ysbrydion yn y cartref, p'un a'u bod yn cael eu hadrodd o amgylch y tân neu eu darllen mewn cadair freichiau esmwyth, wedi cael effaith ar nifer o ddiwylliannau.

Nod y cwrs hwn yw cyflwyno myfyrwyr i ystod eang o draddodiadau am y bodau hyn, ac ystyried ychydig o'r llenyddiaeth y maent yn ymddangos ynddi.

Adlewyrchir diddordeb newydd mewn traddodiadau’r tylwyth teg trwy ffilmiau, llenyddiaeth, celf a dewisiadau ffordd o fyw yn y byd cyfoes.

Mae’r modiwl hwn yn olrhain hanes a datblygiad traddodiadau’r tylwyth teg o ffynonellau clasurol a chanoloesol trwy gelf a llenyddiaeth cyfnod y Dadeni Dysg ac Oes Fictoria, gan symud ymlaen i ystyried agweddau cyfnewidiol ar gredu yn y tylwyth teg yn ystod Cyfnod yr Ymoleuo a’r diddordeb newydd ar hyn o bryd yn y bodau goruwchnaturiol hyn.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y cwrs drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Dysgu Canolog.

Mae pynciau yn debygol o gynnwys:

 • mân dduwiau yn y byd clasurol a’u perthynas â llên y tylwyth teg
 • tylwyth teg Shakespeare
 • tylwyth teg a Gwrachod yn Ewrop yr oesoedd canol, demoneiddio credu
 • traddodiadau yn y byd rhesymegol: ysbrydegaeth a gwyddoniaeth
 • paganiaeth newydd ac ysbrydion natur, adnewyddu traddodiadau
 • tylwyth teg, Ellyllon a Choblynnod mewn ysgrifennu ffantasi cyfoes
 • byd y tylwyth teg mewn celf ac mewn ffilmiau.

Caiff myfyrwyr gyfle hefyd i archwilio rhai eitemau perthnasol yn y Casgliadau Arbennig ac mewn Archifau.

Gwaith cwrs ac asesu

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Bydd myfyrwyr yn cwblhau dau aseiniad byr o tua 1600-1800 o eiriau.

Deunydd darllen awgrymedig

 • D. L Ashliman, Fairy lore: a handbook Westport, CT: Greenwood Press 2006
 • Nicola Bown, Fairies in nineteenth –century Art and literature Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2001.
 • Alaric Hall, Elves in Anglo-Saxon England Woodbridge, Suffolk; Rochester, NY: Boydell Press, 2007)
 • Micheal Osling (ed), Fairies Demons and Nature spirits Palgrave Historical Studies 2018
 • Diane Purkiss, Troublesome things: a history of fairies and fairy stories Llundain: Penguin 2001
 • Carole G Silver, Strange and Secret Peoples Efrog Newydd; Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen 1999

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG