Ewch i’r prif gynnwys

Un viaje por La Sombra del Viento

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr lefel uwch sydd am wella eu sgiliau siarad a gwrando Sbaeneg yn ogystal â thrafod pynciau hanes a diwylliannol yn Sbaeneg drwy edrych ar y nofel boblogaidd “La sombra del viento” (Cysgod y gwynt)

Addysgir y cwrs drwy gyfrwng y Sbaeneg.

Este curso está orientado para estudiantes de nivel avanzado.

El objetivo de este curso de español avanzado es mejorar la competencia del idioma al mismo tiempo que los alumnos obtienen nuevos conocimientos sobre historia, literatura, cultura, y lengua a través del libro de Carlos Ruíz Zafón “La Sombra del Viento”

En este curso veremos los diferentes aspectos que influenciaron a Carlos Ruíz Zafón al escribir la Sombra del Viento.

Analizaremos los hechos históricos que se mencionan en el libro, los lugares donde transcurre la historia, sus personajes y la parte lingüística de la novela.

Además, exploraremos y compararemos libros de otros autores, como Ildefonso Falcones, que han escrito libros con temática parecida.

En clase leeremos y analizaremos algunos capítulos de la novela y además utilizaremos una variedad de recursos para tratar los temas como  documentales y documentos de televisión, textos para trabajar los temas de historia y variedad de ejercicios prácticos en clase.

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar gymryd rhan, ac anogir y myfyrwyr i gymryd rhan yn y dosbarth trwy amrywiaeth o weithgareddau diogel a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

Portffolio gwaith cwrs a chymryd rhan yn y dosbarth Mae ein hasesiadau yn hyblyg er mwyn gweddu i’r cwrs a'r myfyriwr.

Elfen bwysicaf y broses asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

Darperir deunyddiau.

Llyfrau a argymhellir:

  • La Sombra del Viento – Carlos Ruíz Zafón
  • La Catedral del Mar – Ildefonso Falcones
  • Lorena Franco – Ella lo sabe
  • La Ciudad sin Tiempo – Enrique Moriel
  • Nada – Carmen Laforet
  • La mala costumbre de morir – Daniel P. Carazo
  • La ciudad de los prodigios – Eduardo Mendoza
  • Últimas tardes con Teresa – Juan Marsé

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.