Ewch i’r prif gynnwys

Themen der Zeit in der deutschen Literatur des 21. Jahrhunderts

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

In diesem Kurs, beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen der Gegenwart und deren Verarbeitung in der Literatur des 21.

Jahrhunderts. Wir diskutieren u.a. eine neue Menschheitserzählung aus der Sicht der Frau; Hoffnung, Aufbruch und Resignation der Generation der Dreißigjährigen; die Gewalt des Staates und Justiz.

Die folgenden Werke werden in dieser Reihenfolge besprochen:

  • Die undokumentierte Stimme der Frau im Lauf der Geschichte - Frauen in historischen Übergangsmomenten von biblischer Zeit bis in die Gegenwart - eine "alternative Weltgeschichte“ aus der Sicht der Frau. Feridun Zaimoglu , Die Geschichte der Frau, Kiepenheuer&Witsch, 2019
  • Das Wechselspiel von Hoffnungen, Resignation und Aufbruch in der Generation der Dreißigjährigen. Friederike Gösweiner, Traurige Freiheit, Droschl, M., 2016
  • Die Zukunft in einem Überwachungsstaa – Gegenkultur in einer gesundheitsdiktatorischen Welt. Juli Zeh, Corpus Delicti, Ein Prozess. btb, 2010
  • Kurzgeschichten, basierend auf Fällen aus dem anwaltlichen Alltag. Diskussion über moralische und rechtliche Entscheidungen. Ferdinand von Schirach, Verbrechen, Piper Taschenbuch, 2010
  • Fremdsein in Österreich – ein Fall spaltet die Volksmeinung.Franzobel, Österreich ist schön Ein Märchen,Zsolnay, Paul - 2009

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr a chanddynt sgiliau iaith datblygedig (Safon Uwch neu uwch) sy'n gallu cynnal sgwrs gyffredinol yn yr Almaeneg. Addysgir y cwrs drwy gyfrwng yr Almaeneg.

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar gymryd rhan, ac anogir y myfyrwyr i wneud hynny trwy amrywiaeth o weithgareddau anfygythiol a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau rydych chi wedi’u meithrin neu eu mireinio. Mae’n rhaid i rywfaint o hyn fod ar ffurf y gellir ei dangos i arholwyr allanol fel y gallwn fod yn hollol siŵr bod safonau wedi’u bodloni ar draws yr holl gyrsiau a phynciau.

Ni fyddwch yn cael arholiadau ffurfiol, ond efallai disgwylir i chi lunio portffolio o destunau ysgrifenedig a chymryd rhan yn y dosbarth. Mae ein hasesiadau’n hyblyg i weddu i’r cwrs a'r myfyriwr.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

Darperir deunyddiau - bydd taflenni ac adnoddau ar gael ar Dysgu Canolog.

Prif destunau:

  • Feridun Zaimoglu , Die Geschichte der Frau, Kiepenheuer&Witsch, 2019
  • Friederike Gösweiner, Traurige Freiheit, Droschl, M., 2016
  • Juli Zeh, Corpus Delicti, Ein Prozess. btb, 2010
  • Ferdinand von Schirach, Verbrechen, Piper Taschenbuch, 2010
  • Franzobel, Österreich ist schön Ein Märchen,Zsolnay, Paul - 2009

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG