Ewch i’r prif gynnwys

Y Gerddorfa: hanes, esblygiad, dyfodol

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Bydd y cwrs hwn yn olrhain y modd y mae grwpiau o offerynnau cerddorol wedi gweithio ar y cyd, yn dilyn esblygiad y gerddorfa drwy'r tŷ opera, y neuadd gyngerdd a'r stiwdio recordio.

Bydd yn ymchwilio i sut mae gwahanol offerynnau cerdd wedi newid dros y blynyddoedd, sut y mae cyfuniadau ohonynt wedi effeithio ar y ffordd y cafodd cerddoriaeth ei chyfansoddi a’i pherfformio, a sut y cafodd y broses gyfan o gynhyrchu’r hyn rydym bellach yn ei hadnabod fel y ‘sain gerddorfaol’ ei datblygu, ei rheoli a sut y cafodd ei drin a’i thrafod .

Bydd defnydd estynedig o fideo, delweddau manwl ac enghreifftiau cerddorol yn creu gwell dealltwriaeth o'r modd y mae'r gerddorfa'n 'gweithio’, a hyd yn oed yr hyn y gellid ei ddisgwyl yn y dyfodol.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y cwrs drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i chi drwy Dysgu Canolog.

Mae pynciau yn debygol o gynnwys:

  • Cyflwyniad i gyfnodau allweddol yn hanes y gerddorfa
  • Hanes offerynnau
  • Deall cyfansoddiad a pherfformiad mewn gwahanol gyd-destunau hanesyddol
  • Cartrefi newidiol y gerddorfa: tai opera, neuaddau cyngerdd, a stiwdios recordio
  • Deall sain gerddorfaol

Gwaith cwrs ac asesu

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Caiff myfyrwyr ddewis ysgrifennu dau aseiniad byr (750 + 750 o eiriau) neu un traethawd o 1,000 o eiriau.

Deunydd darllen awgrymedig

Darperir rhestr ddarllen lawn ar ddechrau'r cwrs.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG