Ewch i’r prif gynnwys

Yr Artist a'r Ardd

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Yn yr oes fodern, enillodd yr 'artist-arddwr' ei blwyf, a daeth Arlunwyr yn arddwyr.

Gwnaeth cariad yr artist at erddi greu cyfleoedd newydd i arbrofi gyda lliwiau, themâu ac emosiynau, wrth i'r ardd ddod yn amlwg fel pwnc pwysig mewn celf fodern.

Byddwn yn ystyried yr ardd mewn celf a diwylliant, o bortreadau o Baradwys hyd at atgofion oes euraidd y gorffennol, yn llenyddiaeth a chelfyddyd ehangach y 19eg a'r 20fed ganrif.

Dysgu ac addysgu

Bydd darlithoedd, astudiaethau achos a thrafodaethau grŵp.

Gwaith cwrs ac asesu

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau yr ydych wedi eu hennill neu wedi eu gwella.

Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc. Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu.

Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

 • Jane Brown, The English Garden Through the Twentieth Century (Garden Art Press, 1999)
 • Jane Brown, The Modern Garden (Thames and Hudson, 2000)
 • Jackie Bennett, The Writer's Garden: How Gardens Inspired our Best-loved Authors (Frances Lincoln, 2 Hydref 2014)
 • Katie Campbell, British Gardens in Time: The Greatest Gardens and the People Who Shaped Them (Frances Lincoln, 27 Mawrth 2014)
 • Bill Laws, Artists' Gardens (Cassell Illustrated, 1 Chwefror 2000)
 • George Plumptre, The Gardens of England: Treasures of the National Gardens Scheme, (Merrell Publishers Ltd 2013)
 • Tim Richardson, The New English Garden (Frances Lincoln, 2013)
 • Victoria Summerley;  Secret Gardeners: Britain's Creatives Reveal Their Private Sanctuaries (Frances Lincoln (5 Hydref 2017)
 • Sir Roy Strong, Remaking a Garden- The Laskett Transformed (Frances Lincoln, 15 Mai 2014)
 • Sir Roy Strong, The Artist and the Garden (Yale University Press 7 Hydref 2005)
 • Tom Turner, British Gardens. History, Philosophy and Design (Routledge 2013)
 • Andrew Wilson, Influential Gardens: the designers who shaped 20th-century garden style. (London: Mitchell Beazley 2002)
 • Christopher Wood, Painted Gardens (Pavilion Books 1998).

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG