Ewch i’r prif gynnwys

Technoleg yn yr Oes Ddigidol

Tiwtor Dr Jo Smedley
Côd y cwrs BAM19A5324B
Ffi £225
Ffi ratach £180 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Ymrestrwch nawr

Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno darpar fyfyrwyr busnes i wybodaeth ac arbenigedd proffesiynol mewn tri phrif faes pwnc.

Y rhain yw:

  • y ffyrdd y mae gwybodaeth yn amlinellu gwaith nid dim ond y rheolwr ond hefyd gweithwyr llawr y siop
  • nifer o systemau gwybodaeth nodweddiadol o fewn busnes sy’n gyrru eu gweithrediad
  • a rheoli gweithgareddau a pherthnasau gyda rhanddeiliaid allanol fel cwsmeriaid, cyflenwyr a phartneriaid.

Mae’r modiwl yn trin a thrafod seilwaith TGCh y cwmni nodweddiadol ar lefel uchel ac mewn termau busnes, a gellir ei ddefnyddio i gynyddu effeithlonrwydd systemau gwybodaeth ac arferion busnes.

Dysgu ac addysgu

Addysgir y cwrs hwn trwy gyfuniad o ddarlithoedd a sesiynau mewn grwpiau bach. Mae un ysgol ar ddydd Sadwrn.

Gwaith cwrs ac asesu

Ar y Rhaglen Llwybr, cewch asesiadau ffurfiol.

Bydd y rhain ar ffurf profion dosbarth, aseiniadau ysgrifenedig, dyddlyfr cwrs neu bortffolio. Mae eich asesiadau wedi’u llunio i’ch paratoi ar gyfer astudio pellach yng nghyd-destun gradd. I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi’u caffael neu eu gwella.

Aseiniad ysgrifenedig yw’r dull asesu ar gyfer y modiwl hwn.

Deunydd darllen awgrymedig

Beynon-Davies, P. 2013. Systemau gwybodaeth busnes 2il argraffiad. Basingstoke: Palgrave Macmillan Hefyd ar gael fel e-lyfr

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG