Ewch i’r prif gynnwys

Sbaeneg ar gyfer Ôl-ddechreuwyr Cam A+ (Dwywaith yr wythnos)

Hyd 26 cyfarfod, ddwywaith yr wythnos
Tiwtor Paloma Galvez Corredor
Côd y cwrs SPA19A4858A
Ffi £331
Ffi ratach £264 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)

Er bod y cwrs hwn eisoes wedi dechrau, mae’n bosibl bod lleoedd ar ôl o hyd. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am leoedd a allai fod ar gael o hyd.

Bydd y cwrs hwn sy'n dilyn ymlaen o Sbaeneg Cam A yn rhoi cyfle i chi astudio Sbaeneg ddwywaith yr wythnos.

Mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr newydd sy'n siarad Sbaeneg ac sydd am gael profiad dysgu mwy dwys.

Mae’r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio Sbaeneg am flwyddyn yn rhan-amser neu â enillodd TGAU gryn amser yn ôl, ac sydd am wella eu sgiliau iaith cyfredol.

Dysgu ac addysgu

Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar gymryd rhan, ac anogir y myfyrwyr i wneud hynny trwy amrywiaeth o weithgareddau anfygythiol a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

Elfen bwysicaf y broses asesu, yn ein barn ni, yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae’n dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu caffael neu eu gwella. Dylai rhywfaint o hyn fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Rhennir yr asesiad o'r cwrs hwn yn bedair rhan i asesu pob un o'r sgiliau hyn:

  • siarad
  • gwrando
  • darllen
  • ysgrifennu.

Fe’i cynlluniwyd i wella’r hyn a ddysgwyd gennych yn ystod y cwrs.

Yn ychwanegol at y sesiynau wythnosol, argymhellwn eich bod yn treulio amser rhwng y gwersi yn adolygu ac ymarfer yr hyn a wnaed yn y dosbarth.

Deunydd darllen awgrymedig

  • Pasos 1, Hodder & Stoughton, 3rd Ed.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG