Ewch i’r prif gynnwys

Sgiliau Cyfryngau Cymdeithasol

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Hoffi, dilyn, tanysgrifo, dod yn ffrind, rhannu, trydar, gosod. Beth sy'n gymdeithasol am y cyfryngau cymdeithasol? Sut rydym yn ei ddefnyddio fel cyfrwng?

Ar y cwrs ymarferol hwn, byddwch yn dysgu am blatfformau amlwg y cyfryngau cymdeithasol a sut i'w defnyddio'n effeithiol. O flogio a Facebook, i straeon Instagram a Twitter, byddwch yn cael y cyfle i archwilio’r hyn sy’n peri i’r cyfryngau cymdeithasol fod yn gymdeithasol a sut y gellir eu defnyddio fel platfform hygyrch y cyfryngau ar gyfer busnesau, cymunedau ac at ddefnydd personol.

Nod y cwrs hwn yw eich cyflwyno i’r agweddau damcaniaethol ac ymarferol ar y cyfryngau cymdeithasol, a bydd yn eich helpu i ysgrifennu ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, i ddeall hawlfraint ar y cyfryngau cymdeithasol ac i ddylunio delweddau a chynnwys sy’n barod ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol at ddiddordeb busnesau neu ddefnydd personol.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y cwrs drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i chi drwy Dysgu Canolog.

Bydd y modiwl yn seiliedig ar weithdai, a fydd yn cynnwys adborth rheolaidd gan fyfyrwyr eraill a thiwtoriaid. Mae’n debygol y bydd sesiynau yn cynnwys:

  • Beth yw’r cyfryngau cymdeithasol?
  • Deall platfformau: gweithdai ymarferol yn Facebook, Instagram a Twitter
  • Hawlfraint: Yr Hanfodion
  • Defnyddio delweddau ar y cyfryngau cymdeithasol
  • Mireinio’ch cynnwys: technegau mewn ffeithlen greadigol

Gwaith cwrs ac asesu

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Sail yr asesu fydd Portffolio Cyfryngau Cymdeithasol o ysgrifennu, beirniadaethau a/neu fyfyrdodau gan gynnwys gwaith gorau pob myfyriwr a gynhyrchwyd ar y modiwl hwn. Dylai’r portffolio ddangos datblygiad y myfyriwr o ran sgiliau’r cyfryngau cymdeithasol ar draws un platfform o leiaf.

Deunydd darllen awgrymedig

Bydd y myfyrwyr yn cael rhestr gyfoes o ganllawiau hunangymorth, gwefannau defnyddiol a deunydd arall a fydd yn eu helpu i ddeall y cyfryngau cymdeithasol yn llwyddiannus.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG