Ewch i’r prif gynnwys

Shakespeare a Cherddoriaeth

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar hanes hynod ddiddorol cerddoriaeth a ysbrydolwyd gan Shakespeare.

Gan ymdrin yn bennaf â bywyd diweddarach dramâu Shakespeare, o addasiadau a gosodiadau caneuon corawl cynnar i operâu poblogaidd gan gyfansoddwyr megis Verdi a Britten, sioeau cerdd gan Cole Porter a Bernstein, bale gan Prokofiev a gwahanol addasiadau sinematig a cherddoriaeth boblogaidd.

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno i chi ystod o weithiau cerddorol a ysbrydolwyd gan Shakespeare, er mwyn deall pwysigrwydd cerddoriaeth i'r ddwy ochr; fel ffynhonnell i ysbrydoli'r bardd ei hun, ac o ganlyniad, ar gyfer addasiadau amrywiol, sy'n cyfrannu at statws eiconig Shakespeare heddiw.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y cwrs drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i chi drwy Dysgu Canolog.

Gall y meysydd sy’n cael eu hastudio gynnwys:

  • Operâu: Ottelo a Falstaff gan Verdi, Lady Macbeth gan Shostakovich, A Midsummer Night’s Dream gan Britten, The Tempest gan Ades
  • Sioeau cerdd: West Side Story gan Bernstein, Kiss Me Kate gan Porter
  • Sioeau Bale: Romeo and Juliet gan Prokofiev’s a The Winter’s Tale gan Talbot

Gwaith cwrs ac asesu

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Gall asesiadau gynnwys dyddiaduron, holiaduron, traethodau byr, neu ddarnau ysgrifennu hirach.

Deunydd darllen awgrymedig

Mae’n bosibl y bydd y testunau canlynol o ddefnydd i'r myfyrwyr ar gyfer eu darllen ehangach ond bydd y tiwtor yn rhoi rhestr ddarllen lawn yn y dosbarth cyntaf.

  • Barclay, B. a David Lindley. Shakespeare, Music and Performance. Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 2017)
  • Hansen, Adam. Shakespeare and Popular Music. Bloomsbury, 2010
  • Lindley, David. Shakespeare a Cherddoriaeth. Bloomsbury, 2014
  • Sanders, Julie. Shakespeare a Cherddoriaeth: Afterlives and Borrowings. Cyf. 2 Polity, 2007.
  • Schmidgall, Gary, Shakespeare & Opera. Gwasg Prifysgol Rhydychen, 1990
  • Wilson, Christopher. Shakespeare a Cherddoriaeth. BoD–Books on Demand, 2018.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG