Ewch i’r prif gynnwys

Athroniaeth, Ffilm a Theledu

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Sut all ffilm a theledu godi rhai o'r cwestiynau mwyaf elfennol am ein bodolaeth? Mewn oes o wylio ar alwad, a yw’r ffordd rydym yn defnyddio ffilmiau a’r teledu wedi newid?’ Sut all athroniaeth daflu golau ar ddiwylliant poblogaidd?

Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno chi i agweddau beirniadol tuag at athroniaeth, ffilm a theledu, gan archwilio'r modd y mae'r meysydd astudio hynny'n gorgyffwrdd ac yn lliwio ei gilydd.

Bydd yn archwilio mathau gwahanol ar genres ar draws y teledu a ffilmiau, o ddramâu hunangyfeiriadol i gomedïau sefyllfa, trwy lens persbectifau athronyddol. Nid oes gofyn am wybodaeth flaenorol, ond bydd chwant am wylio ar alwad ac angerdd am gwestiynu gwir ystyr bywyd ei hun yn sicr o helpu.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y cwrs drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Dysgu Canolog.

Gall pynciau dangosol gynnwys:

  • Ffilmiau ac Athroniaeth
  • Hierarchaethau teledu a genres
  • Beth sy’n real? Cwestiynau athronyddol y Matrix
  • Ai cyfanswm ein hatgofion ydym? Athroniaeth ac Eternal Sunshine of the Spotless Mind
  • Teledu ar alwad: The Good Place NBC ac Athroniaeth

Gwaith cwrs ac asesu

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Caiff myfyrwyr ddewis ysgrifennu dau aseiniad byr (dadansoddiad 500 o eiriau a thraethawd 1000 o eiriau) neu lunio portffolio o ysgrifau. Gall y portffolio fod ar ffurf beirniadaethau byr, adolygiadau, dadansoddiadau byr o ddamcaniaethau beirniadol, ysgrifennu creadigol ac unrhyw elfennau priodol eraill.

Deunydd darllen awgrymedig

Mae’n bosibl y bydd myfyrwyr yn gweld bod y testunau canlynol yn ddefnyddiol fel deunydd darllen cefndirol ond darperir rhestr ddarllen lawn ar ddechau’r cwrs.

  • Freeland, Cynthia A., a Thomas E. Wartenberg. Philosophy and film. Routledge
  • Livingston, Paisley, a Carl Plantinga, golygyddion. The Routledge companion to philosophy and film. Routledge, 2008.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG