Ewch i’r prif gynnwys

Llywio drwy Labrinth Minoa Gwareiddiad Creta'r Oes Efydd

Tiwtor Dr Christina Hatzimichael Whitley
Côd y cwrs AAA19A5386A
Ffi £170
Ffi ratach £136 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)

Er bod y cwrs hwn eisoes wedi dechrau, mae’n bosibl bod lleoedd ar ôl o hyd. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am leoedd a allai fod ar gael o hyd.

Mae gwybodaeth boblogaidd am Greta'r Oes Efydd wedi'i chymylu gan fythau am arwyr ac angenfilod.

Mae'r chwedleuon hyn yn adnabyddus iawn ond yn rhwystro ein dealltwriaeth o’r Minoaid, gwareiddiad hirhoedlog a chyfareddol a wnaeth ddominyddu Creta am hyd at ddwy fil o flynyddoedd.

Gan mai ychydig o ffynonellau ysgrifenedig (ac ar y cyfan heb eu dehongli) sydd wedi goroesi o'r cyfnod, mewn archaeoleg y gellir dod o hyd i'r allwedd i ddatgloi cyfrinachau'r diwylliant dirgel hwn.

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno chi i gelf ac archaeoleg yr Oes Efydd Gynnar, Canol a Hwyr yng Nghreta (c.3000-1100 C.C.). Byddwn hefyd yn mynd i'r afael â materion ehangach fel datblygiad gwladwriaethau palasau yn yr ail fileniwm C.C., natur y gymdeithas, yr economi, credoau crefyddol a defodau claddu a'r damcaniaethau croes am dranc y gwareiddiad Minoaidd yn y pen draw.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y cwrs drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i chi drwy Dysgu Canolog.

 1. Creta mewn mytholeg, chwedloniaeth a hanes. Cyflwyniad i’r cwrs ac i Archaeoleg Egeaidd
 2. Ymdarddiad gwareiddiad: Damcaniaeth Datblygiad Mewnol
 3. Yr oes Efydd gynnar yn Crete
 4. Yr Hen Balasau: ymddangosiad gwareiddiad?
 5. Ardal y Môr Egeaidd a’r Dwyrain yn yr ail fileniwm C.C.
 6. Y Palas Newydd, Creta: Palasau a Gwladwriaethau
 7. Arferion claddu yng Nghreta Oes yr Efydd
 8. Crefydd yn Ardal y Môr Egeaidd yn Oes yr Efydd
 9. Celf Minoaidd a Myseneaidd
 10. Creta ar ôl y Palasau Newydd Cyfnod y Palasau Terfynol ac ar ôl y Palasau

Gwaith cwrs ac asesu

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Bydd aseiniadau'n cynnwys dwy dasg ysgrifenedig o 500 a 1,000 o eiriau a byddant yn cynnwys beirniadaeth ffynhonnell neu adolygiad dogfennol a thraethawd.

Deunydd darllen awgrymedig

 • Cullen, T. 2001. Aegean Prehistory: a review. Boston: Archaeological Institute of America.
 • Dickinson, O.T.P.K. 1994a. The Aegean Bronze Age. Caergrawnt: Gwasg Prifysgol Caergrawnt.
 • Preziosi, D. a L. Hitchcock. 1999. Aegean Art and Architecture. Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

Adeilad John Percival
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU