Ewch i’r prif gynnwys

Gwerthfawrogi Cerddoriaeth

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Ydych chi'n mwynhau gwrando ar gerddoriaeth glasurol ond ddim yn gwybod unrhyw beth amdani ac o'r farn ei bod yn elitaidd?

Mae'r cwrs hwn yn cymryd y darnau clasurol sy'n cael eu perfformio a'u darlledu'n bennaf fel man cychwyn, ac yn adeiladu ar wrando ar y campweithiau hynny er mwyn datblygu dealltwriaeth o'r technegau a ddefnyddir gan eu cyfansoddwyr, a'r amgylchiadau wnaeth arwain at eu creu.

Bydd y modiwl hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth yn ogystal ag i gantorion ac offerynwyr a hoffai ennill dealltwriaeth ddyfnach o’r gerddoriaeth y maent yn ei pherfformio.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y cwrs drwy ddeg sesiwn 2 awr, a fydd yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp bach, a sesiynau dadlau. Caiff sesiynau dosbarth eu hategu gan adnoddau sydd ar gael i fyfyrwyr drwy Dysgu Canolog.

Dyma’r pynciau allai fod o dan sylw:

  • cyflwyniad i hanes cerddoriaeth y Gorllewin ac i ddatblygiadau a mympwyon arddulliol ei phrif gyfnodau.
  • esboniad o’r ffurfiau a’r technegau cyfansoddol sydd y tu ôl i’r gerddoriaeth glasurol fwyaf poblogaidd.
  • amlinelliad o’r cyd-destunau cymdeithasol a hanesyddol lle’r oedd y cyfansoddwyr a’r gerddoriaeth sy’n cael eu hastudio yn y modiwl hwn wedi gweithio.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohono fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

Darperir rhestr darllen drwyadl ar ddechrau'r cwrs.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.