Ewch i’r prif gynnwys

Murder, She Wrote: Menywod a Ffuglen Droseddol

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Hyd 10 cyfarfod wythnosol
Tiwtor Alex Phillips
Côd y cwrs LIT19A5277B
Ffi £170
Ffi ratach £136 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno dysgwyr i’r corff sylweddol o naratifau ffuglen droseddol a ysgrifennwyd gan fenywod.

Byddwch yn archwilio confensiynau generig, motiffau rheolaidd, a materion sy’n ymwneud â bri, rhyw ac awduriaeth.

 • Pa fathau o ffuglen droseddol oedd menywod yn ei hysgrifennu yn ystod y cyfnod Fictoraidd?
 • Sut wnaeth ffuglen droseddol menywod newid a datblygu yn ystod yr ugeinfed ganrif?
 • Pam mae ffuglen droseddol menywod wedi dod yn genre pwysig i’w astudio a beth yw’r rhesymau posibl dros ei esgeuluso yn y gorffennol?

Dysgu ac addysgu

Cynhelir y dysgu ac addysgu drwy weithio mewn grwpiau bach. Cwrs 10 credyd yw hwn, felly bydd dau gyfarfod un awr o hyd unwaith yr wythnos (20 awr gyswllt yn gyfan gwbl) a fydd yn cynnwys:

Darlithoedd a seminarau

Mae'r rhain yn cyflwyno gwybodaeth sylfaenol i'r myfyrwyr. Felly bydd sesiynau ffurf seminar syml gyda’r tiwtor yn arwain y drafodaeth a chyflwyniadau PowerPoint fel sail i drafodaethau grŵp a chwestiynau ac atebion. Gwahoddir myfyrwyr i ddarllen am bynciau perthnasol fel gwaith cartref gan gynnwys darnau penodol o’r nofelau a ddewiswyd.

Trafodaeth a gwaith grŵp

Lle bo hynny'n briodol, bydd myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau bach i fyfyrio’n feirniadol ar gwestiynau a osodir ac i gyfrannu eu syniadau eu hunain.

Amserlen ddangosol

WeekTopic
Wythnos 1Cyflwyniad i Fenywod mewn Ffuglen Droseddol
Wythnos 2 Mary Braddon, Lady Audley’s Secret (1862)
Wythnos 3 Dorothy L. Sayers, Strong Poison (1930)
Wythnos 4 a 5 Agatha Christie And Then There Were None (1945)
Wythnos 6 Josephine Tey, The Franchise Affair (1948)
Wythnos 7 Margery Allingham, The Tiger in the Smoke (1952)
Wythnos 8 Patricia Highsmith, The Talented Mr. Ripley (1955)
Wythnos 9 Sue Grafton, ‘A’ is for Alibi (1982)
Wythnos 10 Menywod mewn Ffuglen Droseddol: Casgliad

Gwaith cwrs ac asesu

Ni fydd unrhyw arholiadau ffurfiol. Mae dau ddewis asesu ar gyfer y cwrs hwn:

 • 2 x aseiniad ysgrifennu 750 gair (yr un pwysoliad)
 • un traethawd 1500 o eiriau ar ddiwedd y modiwl (100%)

Deunydd darllen awgrymedig

Testunau llenyddol a ddefnyddir yn y modiwl

 • Margery Allingham, The Tiger in the Smoke (1952)
 • Mary Braddon, Lady Audley’s Secret (1862)
 • Agatha Christie And Then There Were None (1945)
 • Sue Grafton, ‘A’ is for Alibi (1982)
 • Patricia Highsmith, The Talented Mr. Ripley (1955)
 • Dorothy L. Sayers, Strong Poison (1930)
 • Josephine Tey, The Franchise Affair (1948)

Rhestr Adnoddau Allweddol

 • A Companion to Crime Fiction, gol. Charles J. Rzepka and Lee Horsley (Chichester: Wiley-Blackwell, 2010)
 • Klein, Kathleen Gregory. The Woman Detective: Gender and Genre, 2il argraffiad (Illinois: Illini Books, 1995)
 • Knight, Stephen, Form and Ideology in Crime Fiction (London: Macmillan, 1980)
 • Knight, Stephen. Crime Fiction, 1800-2000: Detection, Death, Diversity (Hampshire and New York: Palgrave Macmillan, 2004)
 • Symons, Julian. Bloody Murder: From the Detective Story to the Crime Novel, 3ydd argraffiad (London, Sydney and Auckland: Pan Books, 1994)
 • Watson, Kate, Women Writing Crime Fiction, 1860-1880 (Jefferson, North Carolina and London: McFarland, 2012)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG