Ewch i’r prif gynnwys

Opera Fodern o Verdi hyd heddiw

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Bydd y modiwl hwn yn cynnig astudiaeth dan arweiniad o opera fodern, wedi ei dadansoddi yn ôl repertoire operatig hanfodol y ddwy ganrif ddiwethaf.

Drwy astudiaeth dan arweiniad a dangosiadau ffilm wythnosol gyda thrafodaeth, bydd y cwrs hwn yn cynnig gwerthfawrogiad ehangach o 10 darn o waith allweddol o’r repertoire operatig, a dealltwriaeth ehangach o sut roedd opera wedi esblygu drwy arloesedd artistig a chyd-destunau gwleidyddol-gymdeithasol ehangach .

O Otello (Verdi), Die Meistersinger (Wagner) a Carmen (Bizet) drwy Madame Butterfly (Puccini), Salome (Strauss) a Lady Macbeth (Shostakovich) hyd at ddarnau o waith mwy cyfoes megis Greek (Turnage) a The Death of Klinghoffer (Adams).

Dysgu ac addysgu

Addysgir y modiwl hwn dros 10 sesiwn, dwy awr o hyd, wedi’u cyflwyno’n wythnosol.

Cyflwynir y dosbarthiadau drwy amrywiaeth o ddarlithoedd, gweithdai, ymarferion trafod a gwaith grŵp. Bydd myfyrwyr yn derbyn taflenni a rhestr ddarllen, sy’n caniatáu iddynt ddarllen am bynciau perthnasol, ac yn eu galluogi hefyd i ddatblygu eu diddordebau eu hunain a nodi’r cwestiynau allweddol y bydd gofyn iddynt eu hateb yn eu hasesiadau.

Cynnwys dangosol:

 • Sut mae opera fodern yn ailystyried rhagdybiaethau syml o ran strwythur dramatig a rôl y gerddoriaeth ynddi.
  Mae opera yn hynod bwerus a dyma yw’r gelfyddyd fwyaf emosiynol uniongyrchol sydd fel arfer yn ymwneud â chymeriadau “gwirioneddol” a themâu dynol mawr (bywyd, cariad, marwolaeth, colled, angerdd, llawenydd, dicter). Byddwn yn archwilio sut y gall opera wneud inni weld, deimlo a chlywed y byd mewn ffordd wahanol, a beth yw opera heddiw.
 • Pam mae opera yn bwysig? Mae opera dda yn gwneud i bobl deimlo rhywbeth, yn enwedig os yw’n annog pobl i fod yn fwy cydymdeimladol neu i feddu ar hunan-wybodaeth ddyfnach. Byddwn yn archwilio sut mae opera gyfoes yn codi materion pwysig ynghylch hil, rhyw, cenedlaetholdeb a chrefydd yn ein cymdeithas, a sut gall gwneuthurwyr operâu a chyfarwyddwyr modern newid ein perthynas o ran ystrydebau cymdeithasol amrywiol.
 • Gwaith cwrs ac asesu
  Gall aseiniadau ac asesiadau gynnwys dyddlyfr dysgu’r cwrs, holiadur, cyflwyniad, traethawd, neu gyfuniad o'r dulliau asesu hyn.

Gwaith cwrs ac asesu

 • Robert Cannon, Opera (2012)
 • Mervyn Cooke, The Cambridge companion to twentieth-century opera (2005)
 • Simon Goldhill, Victorian culture and classical antiquity : art, opera, fiction, and the proclamation of modernity (2011)
 • Karen Henson (gol), Technology and the diva: sopranos, opera, and media from Romanticism to the digital age (2016)

Deunydd darllen awgrymedig

 • Robert Cannon, Opera (2012)
 • Mervyn Cooke, The Cambridge companion to twentieth-century opera (2005)
 • Simon Goldhill, Victorian culture and classical antiquity: art, opera, fiction, and the proclamation of modernity (2011)
 • Karen Henson (ed), Technology and the diva: sopranos, opera, and media from Romanticism to the digital age (2016)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG