Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Pobl I

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Yn y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar y sgiliau sydd eu hangen i reoli pobl yn effeithiol yn y gweithle.

Mae'r cwrs yn werthfawr ar gyfer y rheiny sy'n newydd i fyd rheoli yn ogystal â datblygu a gwella ymarfer a sgiliau cyflogaeth.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?

Mae'r cwrs yn agored i bawb, ac nid oes angen cymwysterau blaenorol. Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar sgiliau sydd eu hangen i reoli pobl yn effeithiol. Mae'n werthfawr i'r rheiny sy'n newydd i fyd rheoli a'r rheiny sy'n awyddus i ddatblygu a gwella eu harferion rheoli.

Dysgu ac addysgu

Mae rhaglen y cwrs yn cynnwys sesiwn dwy awr o hyd ac yn cynnwys darlithoedd a sesiynau ymarferol i ddatblygu sgiliau allweddol o ran dirprwyo, cymell, cyfathrebu, arwain, adeiladu tîm a rheoli gwrthdaro.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau wedi’u cynllunio i gynyddu eich hyder, ac rydym yn ymdrechu’n galed iawn i ddyfeisio ffyrdd o’ch asesu sy’n ddifyr ac yn addas i oedolion â bywydau prysur.

Deunydd darllen awgrymedig

Nid oes rhaid prynu testun gosod a bydd myfyrwyr yn cael rhestr ddarllen.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG