Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau Cyfreithiol

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Lluniwyd y modiwl Cyflwyniad i Astudiaethau Cyfreithiol i ddarparu myfyrwyr â dealltwriaeth gynhwysfawr o strwythur y llys, gweithdrefnau a phersonél system gyfreithiol Cymru, Lloegr a’r Undeb Ewropeaidd.

Gellir dilyn y cwrs hwn fel rhan o'r llwybrau at radd mewn cyfrifeg. Mae hefyd yn ddelfrydol ar gyfer datblygiad proffesiynol neu ar gyfer rhai sydd â diddordeb yn y pwnc.

Dysgu ac addysgu

Sesiynau yn y dosbarth dan arweiniad tiwtor, seminarau dan arweiniad myfyrwyr. Bydd dwy ysgol dydd Sadwrn ar gyfer sgiliau astudio. Mae eich dysgu a’ch addysgu ar gyfer y modiwl hwn yn seiliedig ar astudiaethau hunangyfeiriedig.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi’u caffael neu eu gwella. Ar y Rhaglen Llwybr, cewch asesiadau ffurfiol. Bydd y rhain ar ffurf profion dosbarth, aseiniadau ysgrifenedig, dyddlyfr cwrs neu bortffolio.

Mae eich asesiadau wedi’u llunio i’ch paratoi ar gyfer astudio pellach yng nghyd-destun gradd.

Deunydd darllen awgrymedig

  • A.W. Bradley a K.D. Ewing 2007 14eg argraffiad Constitutional and administrative law Harlow: Pearson Longman
  • R. J. Walker, M.G. Walker, R. Ward, A. Wragg 2011 11eg argraffiad Walker & Walker’s English Legal System Oxford: Oxford University Press

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG