Ewch i’r prif gynnwys

La colonización española de América

Tiwtor Susanna Echaves
Côd y cwrs SPA19A5346A
Ffi £170
Ffi ratach £136 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)
Ymrestrwch nawr

El objetivo de este curso de español avanzado es mejorar la competencia del idioma al mismo tiempo que los alumnos obtienen nuevos conocimientos sobre la colonización española.

En este curso se verán temas relacionados con la colonización española de América y se analizarán los diferentes puntos de vista, el español y el de los países hispanoamericanos.

También se verá la influencia de la colonización en la evolución de la lengua española, influencias culturales y  las consecuencias político-sociales tanto en España como en los países de Hispanoamérica. Para cubrir estos temas se utilizará una gran variedad de recursos tales como presentaciones, recortes de prensa, documentales, películas, documentos de televisión y lecturas.

Los estudiantes tendrán la oportunidad de practicar sus destrezas orales y escritas mediante discusiones, análisis de texto, debates y presentaciones cortas sobre los temas tratados en clase.

También podrán practicar su gramática y vocabulario mediante actividades orales y escritas. Se utilizará el laboratorio de idiomas regularmente para que el alumnado pueda trabajar cada cual a su ritmo y de forma autónoma.

Ar gyfer pwy mae’r cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr a chanddynt sgiliau iaith datblygedig (Safon Uwch neu uwch) sy'n gallu cynnal sgwrs gyffredinol yn Sbaeneg. Addysgir y cwrs drwy gyfrwng y Sbaeneg.

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar gymryd rhan, ac anogir y myfyrwyr i wneud hynny trwy amrywiaeth o weithgareddau anfygythiol a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau rydych chi wedi’u meithrin neu eu mireinio. Mae’n rhaid i rywfaint o hyn fod ar ffurf y gellir ei dangos i arholwyr allanol fel y gallwn fod yn hollol siŵr bod safonau wedi’u bodloni ar draws yr holl gyrsiau a phynciau.

Ni fyddwch yn cael arholiadau ffurfiol, ond efallai disgwylir i chi lunio portffolio o destunau ysgrifenedig a chymryd rhan yn y dosbarth. Mae ein hasesiadau’n hyblyg i weddu i’r cwrs a'r myfyriwr.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i gynyddu eich hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

Llyfrau a argymhellir

La colonización española en América: El cuento de nunca acabar. Rafael Cañete Fuillerart. Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2009

http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-colonizacion-espanola-en-america-el-cuento-de-nunca-acabar/

Ffilmiau

  • También la Lluvia. 2010 Icíar Bollaín
  • Cabeza de vaca. Nicolás de Echevarría
  • Alba de América. Juan de Orduña, 1951
  • La otra Conquista. Salvador Carrasco, 1998
  • El Dorado. Carlos Saura, 1988
  • 1492: LA CONQUISTA DEL PARAÍSO. Ridley Scott.

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG