Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyniad i Archaeoleg ym Mhrydain

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae gwreiddiau dwfn i hanes Prydain. O filâu a thai crwn i gestyll mawreddog Brenhinoedd yr Oesoedd Canol, mae olion archeolegol arbennig yn yr ynysoedd hyn.

Nod y cwrs yw rhoi amlinelliad rhagarweiniol o archeoleg Prydain, o ddechrau cyfnod Prydain Rufeinig hyd at ddiwedd yr Oesoedd Canol diweddarach.

Bydd yn rhoi dilyniant i chi o'r cofnod archeolegol, a bydd yn eich rhoi ar ben ffordd o ran meithrin dealltwriaeth bellach o hanes a diwylliant materol cyfoethog ein hynysoedd.

Mae’r cwrs wedi ei gynllunio i roi dealltwriaeth sylfaenol i chi o’r hyn sy’n weddill o safleoedd diwylliant materol ym Mhrydain, o’r Rhufeiniaid hyd yr Oesoedd Canol diweddarach, a hefyd i ddatblygu eich gwybodaeth o’r modd y mae archeolegwyr wedi dehongli’r dystiolaeth hon a cheisio’i gosod o fewn fframweithiau ehangach deall.

Bydd maes llafur y cwrs yn cwmpasu:

 • Wythnos 1: Cyflwyniad: Archeoleg ym Mhrydain
 • Wythnos 2: Rhufeineiddio Prydain?
 • Wythnos 3: Bywyd a Marwolaeth yn y Brydain Rufeinig
 • Wythnos 4: Diwedd Ymerodraeth: Prydain wedi’r Rhufeiniaid
 • Wythnos 5: Prydain yr Eingl-Sacsoniaid: marwolaethau da a marwolaethau gwael
 • Wythnos 6: Celtiaid yn y Gorllewin?
 • Wythnos 7: Prydain y Llychlynwyr  Goresgynwyr Llychlynnaidd?
 • Wythnos 8: Uno a choncwest
 • Wythnos 9: Grym a Hunaniaeth yn Ynysoedd Prydain
 • Wythnos 10: Yr Economi a Marwolaeth: Diwedd yr Oesoedd Canol.

Dysgu ac addysgu

Cynhelir y dysgu ac addysgu drwy weithio mewn grwpiau bach.

Mae hwn yn gwrs 10 credyd, felly bydd cyfarfod dwy awr unwaith yr wythnos (cyfanswm o 20 o oriau cyswllt) a fydd yn cynnwys grwpiau trafod, ymarferion, dadansoddi ffynonellau a chyflwyno deunydd ar fideo a/neu DVD.

Y nod yw sicrhau bod y dosbarthiadau’n bleserus ac ysgogol i bawb. Bydd hyn yn annog datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r pynciau a’r syniadau a drafodir yn ystod y cwrs.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc.

Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu. Mae’n dulliau ni wedi’u llunio i gryfhau’ch hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Fyddwch chi ddim yn sefyll arholiad ffurfiol ond gofynnir ichi baratoi peth gwaith ysgrifenedig (1500 o eiriau). Gallai hyn gynnwys set o ymatebion byrion i gwestiynau (er enghraifft, tri darn yn archwilio tri safle archeolegol allweddol) neu draethawd mwy estynedig.

Deunydd darllen awgrymedig

 • Allason-Jones, L. (ed.). 2011: Artefacts in Roman Britain: Their Purpose and Use. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Arnold, C.J. 2005. An Archaeology of the Early Anglo-Saxon Kingdoms, London/New York: Routledge.
 • Carver, M. 1992: The Age of Sutton Hoo. Woodbridge: Boydell & Brewer.
 • Jervis, B. 2014: Pottery and Social Life in Medieval England, Oxford: Oxbow.
 • Lucy, S. and Reynolds, A. 2002: Burial in Early Medieval England and Wales. London: The Society for Medieval Archaeology
 • Renfrew, C. and Bahn, P. 2004: Archaeology: theories, methods and practice. Fourth edition. London: Thames & Hudson.
 • Rogers, A.  2015. The Archaeology of Roman Britain: Biography and Identity. London: Routledge Tarlow, S. & West, S. (eds). 1999: The familiar past? Archaeologies of later historical Britain. London: Routledge.
 • Archive of the Journal of Medieval Archaeology: http://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/med_arch/index.cfm

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.