Ewch i’r prif gynnwys

Gerddi a'r Isymwybod

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae gerddi yn ein galluogi ni i gofio, i fanteisio ar yr awydd i ail-fyw seibiau o ddiniweidrwydd a mynd am dro eto yng nghoetiroedd a dolydd ein hisymwybod.

O erddi Zen Japan, hyd at erddi William Kent, Geoffrey Jellicoe a Charles Jencks, byddwn yn edrych ar y gelfyddyd o greu gardd sy'n ysgogi pob lefel o ymateb.

Dysgu ac addysgu

Bydd darlithoedd, astudiaethau achos a thrafodaethau grŵp.

Gwaith cwrs ac asesu

I ganiatáu credydau, bydd angen tystiolaeth o’r wybodaeth a’r medrau yr ydych wedi eu hennill neu wedi eu gwella.

Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc. Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu.

Mae ein dulliau ni wedi’u llunio i roi hyder i chi, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion.

Deunydd darllen awgrymedig

 • Stephen Anderton Lives of the Great Gardeners (Thames and Hudson Ltd – Hydref 2016)
 • Sue Bennett; Five Centuries of Women and Gardens: 1590s-1990s (National Portrait Gallery Publications – Hydref 2000 )
 • Jinny Blom; The Thoughtful Gardener: An Intelligent Approach to Garden Design (Jacqui Small LLP – Mawrth 2017)
 • Maggie Campbell-Culver; The Origin of Plants: The People and Plants That Have Shaped Britain's Garden History Since the Year 1000 (Headline Book Publishing; Argraffiad cyntaf (6 Medi 2001)
 • Penelope Hobhouse; In Search of Paradise: Great Gardens of the World (Frances Lincoln; (21 Medi 2006)
 • George Plumptre; The English Country House Garden: Traditional Retreats to Contemporary Masterpieces (Frances Lincoln (4 Medi 2014)
 • Thomas Rainer a Claudia West, Planting in a Post-Wild World: Designing Plant Communities for Resilient Landscapes (Timber Press 2016)
 • Rory Stuart, What are Gardens for?, Frances Lincoln (5 Medi 2012)
 • Victoria Summerley;  Secret Gardeners: Britain's Creatives Reveal Their Private Sanctuaries (Frances Lincoln (5 Hydref 2017)
 • Tom Turner; European Gardens: History, Philosophy and Design (Routledge; (6 Mai 2011)
 • Tom Turner ; Asian Gardens: History, Beliefs and Design (Routledge; (11 Awst 2010)
 • Tom Turner; European Gardens: History, Philosophy and Design (Routledge; (6 Mai 2011).

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG