Ewch i’r prif gynnwys

Fiction vs History: The Real Game of Thrones

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Bydd anturiaethau trigolion Westeros, gyda’i rhyfelwyr, dreigiau, brwydrau brenlinol a chynllwynio, yn dod i ben yn fuan wrth i’r addasiad teledu olaf o nofelau ffantasi George R.R. Martin ddechrau. Fodd bynnag, mae llawer o'r themâu, lleoliadau a chymeriadau a gyflwynwyd drwy gydol y gyfres hir hon yn adlewyrchu cyfnodau hanesyddol go iawn yn ogystal ag amrywiaeth o drosiadau ffantasi poblogaidd. Felly, sut beth oedd byd go iawn 'Gêm yr Orsedd'?  Er enghraifft, sut mae A Song of Ice and Fire yn adlewyrchu byd canoloesol a Thuduraidd Ewrop? Pa mor debyg yw’r teulu Stark i strwythur cymdeithas arwrol teyrnasoedd y Llychlynwyr neu’r Celtiaid?  I ba raddau mae'r defnydd o hud a lledrith yn cyd-fynd â hud a lledrith mewn ffantasïau eraill ac agweddau at hud a lledrith y Dadeni a’r oesoedd canol, ac, yn olaf, sut mae creaduriaid chwedlonol fel dreigiau a bleiddiaid arswydus yn adlewyrchu trosiadau ysgrifennu ffantasi?

Mae’r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn hanes canoloesol, hanes modern cynnar a / neu ei gynrychiolaeth mewn llenyddiaeth, a’r brwdfrydedd i ddatblygu’r diddordeb hwnnw ymhellach. Mae'n gweithredu fel rhan o'r llwybr Archwilio’r Gorffennol a Treiddio i Naratifau, a bydd yn eich arfogi â’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau a fydd yn eich helpu i astudio cyrsiau eraill ar y llwybr.

Dysgu ac addysgug

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys naw uned. Mae pob uned yn cynnwys sesiwn wyneb yn wyneb 2-awr rhwng 7pm a 9pm. Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys darlithoedd, trafodaethau a dadleuon dosbarth, gwaith pâr a gwaith grŵp, gweithgareddau dadansoddi ffynonellau ac ymarferion i ddatblygu eich sgiliau academaidd. Bydd pwyslais cryf hefyd ar ddysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth, wedi'i hwyluso gan Rith-Amgylchedd Dysgu’r brifysgol, sef Dysgu Canolog.

Gwaith cwrs ac asesu

Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau dau ddarn o waith asesedig: dadansoddiad ffynhonnell 500 o eiriau a thraethawd 1000 o eiriau. Byddwch yn cael cyngor a chefnogaeth ar gyfer y ddau aseiniad ac adborth manwl am gryfderau a meysydd i'w gwella ar y ddau ddarn o waith.

Deunydd darllen awgrymedig

  • William Clapton, Laura J Shepherd, ‘Lessons from Westeros: Gender and power in Game of Thrones,’ Politics, 37 (2017), 5-18
  • Barry Coward (ed.), A Companion to Stuart Britain (Oxford, 2003).
  • Valerie Estelle Frankel, Women in Game of Thrones: Power, Conformity and Resistance (Jefferson, NC, 2014)
  • C. Jamison, ‘Reading Westeros: George R.R. Martin’s Multi-Layered Medievalisms’ in Studies in Medievalism XXVI: Ecomedievalism, ed. K. Fugelso (Woodbridge: D.S. Brewer, 2017), pp. 131-42
  • Carolyne Larrington, Winter is Coming: The Medieval World of Game of Thrones (London and New York, 2016)
  • Katie Stevenson and Barbara Gribling (eds) Chivalry and the Medieval Past (Boydell and Brewer, 2016)

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

Adeilad John Percival
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU