Ewch i’r prif gynnwys

España, siglo XX

Tiwtor Cristina Moroy
Côd y cwrs SPA19A5288A
Ffi £331
Ffi ratach £264 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)

Er bod y cwrs hwn eisoes wedi dechrau, mae’n bosibl bod lleoedd ar ôl o hyd. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am leoedd a allai fod ar gael o hyd.

Este curso está orientado para estudiantes de nivel avanzado que quieren seguir practicando sus destrezas auditivas y orales además de adquirir nuevos conocimientos históricos y culturales.

En este curso se verán temas como la Segunda República, la Guerra Civil, el Franquismo y la Transición a la democracia. Para cubrir estos temas se utilizará una gran variedad de recursos tales como presentaciones, recortes de prensa, documentales, documentos de televisión y lecturas. Algunos temas se cubrirán con el visionado de una película ambientada en los hechos históricos. Mediante las películas los alumnos podrán analizar el contexto histórico y practicar su gramática y vocabulario mediante actividades orales y escritas sobre la película vista en clase

Los estudiantes tendrán la oportunidad de practicar sus destrezas orales y escritas mediante discusiones, debates y presentaciones cortas.  También podrán practicar y mejorar sus conocimientos léxicos y gramaticales a través de comentarios de texto, redacciones y actividades de gramática y vocabulario.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr a chanddynt sgiliau iaith datblygedig (Safon Uwch neu uwch) sy'n gallu cynnal sgwrs gyffredinol yn Sbaeneg. Addysgir y cwrs drwy gyfrwng y Sbaeneg.

Dysgu ac addysgu

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar gyfranogi, ac anogir myfyrwyr i gymryd rhan yn y dosbarth trwy amrywiaeth o weithgareddau anfygythiol a gynlluniwyd i ysgogi cyfathrebu.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, mae angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi’u hennill neu eu gwella. Mae’n rhaid i rywfaint o hyn fod ar ffurf y gellir ei dangos i arholwyr allanol fel y gallwn fod yn hollol siŵr bod safonau wedi’u bodloni ar draws yr holl gyrsiau a phynciau.

Ni fyddwch yn cael arholiadau ffurfiol, ond efallai disgwylir i chi lunio portffolio o destunau ysgrifenedig a chymryd rhan yn y dosbarth. Mae ein hasesiadau’n hyblyg i weddu i’r cwrs a'r myfyriwr.

Y peth pwysicaf am asesu yw y dylai wella’r hyn rydych chi’n ei ddysgu. Mae ein dulliau wedi’u cynllunio i gynyddu eich hyder ac rydym yn ymdrechu'n galed iawn i ddyfeisio ffyrdd o’ch asesu sy’n ddifyr ac yn addas i oedolion â bywydau prysur.

Deunydd darllen awgrymedig

Darperir deunyddiau - bydd taflenni ac adnoddau ar gael ar Dysgu Canolog.

Llyfrau

 • La rebelión de las masas. José Ortega y Gasset
 • Orígenes del Español. Ramón Menéndez Pidal
 • Historia de España S.XX. Carlos Gil Andrés / Julián Casanova. Editorial Ariel, 2009
 • República y Guerra Civil: Historia de España Vol. 8. Julián Casanova. Editorial Crítica, 2007)
 • La Dictadura de Franco: Historia de España Vol. 9. Borja Piquer.

Ffilmiau

 • Las bicicletas son para el verano, Jaime Chávarri
 • El Lobo, Miguel Courtois
 • La lengua de las mariposas, Jose Luís Cuerda
 • Los giralsoles ciegos, José Luis Cuerda
 • Belle Epoque, Fernando Trueba
 • Viridiana, Luis Buñuel
 • Los Santos Inocentes, Mario Camus.

Rhaglenni dogfen

Lorca Muerte de un poeta

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG