Ewch i’r prif gynnwys

Dewinesau Tywyll a Chariadon o Gythreuliaid Agweddau ar y Stori Dylwyth Teg Gothig

Tiwtor Dr Juliette Wood
Côd y cwrs FOL19A5341A
Ffi £170
Ffi ratach £136 (gwybodaeth am gymhwysedd ac opsiynau ariannu)

Er bod y cwrs hwn eisoes wedi dechrau, mae’n bosibl bod lleoedd ar ôl o hyd. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am leoedd a allai fod ar gael o hyd.

Mae straeon y tylwyth teg gyda ni drwy gydol ein hoes.

Rydyn ni'n eu clywed yn blant, yn eu darllen yn yr ysgol, ac yn eu gwylio ar y teledu ac yn y sinema.

Yn ddiweddarach, rydym yn dod ar eu traws mewn addasiadau ffilm, llenyddol a’r theatr.

Nid oes iddynt oll ‘ddiweddglo hapus’. Mae math arall ar straeon tylwyth teg sy’n cynnwys arwyr ac arwresau y mae’n rhaid iddynt fentro i diriogaeth oruwchnaturiol fwy peryglus; naratifau a aeth yn boblogaidd ymhlith ysgrifenwyr Gothig ar ddiwedd y 18fed ganrif ac sy’n hynod ddiddorol i ni o hyd heddiw.

Mae llawer o nodweddion a themâu yn gysylltiedig â chredoau a chwedlau llên gwerin, a bydd y modiwl hwn yn ystyried sut y cafodd y ffynonellau traddodiadol eu trosglwyddo a’u haddasu fel themâu ffantasi. Gan ddefnyddio deunydd a gafwyd o feysydd hanes, llenyddiaeth a chelfyddyd, bydd y cwrs hwn yn archwilio datblygiad chwedleuon storïau tylwyth teg gothig, ac yn archwilio pam mae’r traddodiadau hyn wedi goroesi cyhyd.

Dysgu ac addysgu

Cyflwynir y modiwl trwy ddeg sesiwn dwy awr o hyd gyda’r nos. Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys darlith am bum deg munud a thrafodaeth a gweithgareddau grwp wedyn. Disgwylir i fyfyrwyr ddarllen y deunydd perthnasol a roddir a’i ddefnyddio fel sail ar gyfer cyfraniadau yn y dosbarth.

Mae’n debygol y bydd sesiynau’n cynnwys y topigau canlynol:

 • Beth yw ystyr bod yn gothig?
 • Y storïau tylwyth teg gothig cyntaf
 • Naratifau gothig yn y byd canoloesol
 • Baróc a’r Gothig mewn casgliadau cynnar o storïau tylwyth teg
 • Angela Carter a storïau tylwyth teg ffeministaidd
 • Y stori tylwyth teg gothig a’r goruwchnaturiol mewn diwylliant cyfoes
 • Gêm gyfrifiadurol Gothig a byd cleddyf dewiniaeth
 • Mamau bedydd gothig a’r genre tylwyth teg newidiol
 • Celf Gothig a’r chwedl tylwyth teg
 • Caiff myfyrwyr gyfle i archwilio deunydd perthnasol yn y Casgliadau Arbennig ac mewn Archifau

Gwaith cwrs ac asesu

Bydd myfyrwyr yn cwblhau dau aseiniad bach sy’n dod i gyfanswm o tua 1,600 o eiriau.

Deunydd darllen awgrymedig

 • Fred Botting, Gothic Llundain, Efrog Newydd: Routledge, 1996.
 • Euan Cameron, Enchanted Europe: superstition, reason and religion 1250-1750
 • Rhydychen, Efrog Newydd: Gwasg Prifysgol Rhydychen 2010
 • Valdine Clemens, The Return of the repressed: gothic horror from The Castle of Otranto to Alien Albany: State University of New York Press 1999
 • William Patrick Day, In the circles of fear and desire: a study of gothic fantasy. Chicago; Llundain: University of Chicago, 1985.
 • Jack Zipes, Victorian fairy tales: the revolt of the fairies and elves. Efrog Newydd, Llundain: Methuen 1987

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG