Ewch i’r prif gynnwys

Celf, Archaeoleg a Diwylliant yn yr Hen Roeg

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â chelf ac archaeoleg Roegaidd o’r Oes Efydd hyd at ddiwedd y cyfnod Clasurol.

Mae'n mynd i’r afael â cherflunwaith, pensaernïaeth, crochenwaith wedi’i baentio a phaentio waliau, ac mae’n gosod y datblygiadau artistig hyn yn eu cyd-destunau cymdeithasol, gwleidyddol a hanesyddol. Wrth wneud hynny, mae’n amlygu’r cysylltiadau cryf rhwng ymdrechion artistig a diwylliant ehangach y cyfnod. Mae’r safleoedd a archwilir yn cynnwys Knossos, Mycenae, Athens, Vergina, Olympia a Delphi.

Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar gelf ac archaeoleg, ond bydd hefyd yn trafod pynciau megis rhywedd a’r aelwyd, claddu a chymdeithas, noddfeydd, y dirwedd a chefn gwlad.

Mae’r cwrs hwn yn addas i unrhyw un sydd â diddordeb mewn archaeoleg a / neu’r byd clasurol, a’r brwdfrydedd i ddatblygu’r diddordeb hwnnw ymhellach. Mae'n gweithredu fel rhan o'r llwybr Archwilio’r Gorffennol, a bydd yn eich arfogi â’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau a fydd yn eich helpu i astudio cyrsiau eraill ar y llwybr.

Dysgu ac Addysgug

Cyflwynir y cwrs mewn naw dosbarth nos trwy gymysgedd o ddarlithoedd, trafodaethau dosbarth, gwaith grŵp a gweithgareddau tebyg i weithdy. Bydd pob sesiwn dwy awr yn cynnwys elfennau o gyfranogiad uniongyrchol gan fyfyrwyr i hogi eich sgiliau dehongli tystiolaeth artistig ac archaeolegol, ac astudio academaidd mwy cyffredinol. Ategir at y sesiynau nos hyn gan gymorth a gweithgareddau a gyflwynir ar-lein trwy Dysgu Canolog, sef Rhith-amgylchedd Dysgu’r brifysgol.

Gwaith Cwrs ac Asesu

Disgwylir i fyfyrwyr gwblhau dau ddarn o waith a asesir:

  • adolygiad 500 gair o erthygl academaidd
  • traethawd 1000 gair.

Rhoddir cyngor a chymorth ar gyfer y ddau aseiniad, a byddwch yn derbyn adborth manwl mewn perthynas â chryfderau a meysydd i’w gwella ar gyfer y ddau ddarn o waith.

Deunydd darllen awgrymedig

  • J. Boardman, Greek Art (London, 1973)
  • L. C. Nevett, House and Society in the Ancient Greek World (Cambridge, 1999)
  • R. Osborne, Archaic and Classical Greek Art (Oxford, 1998)
  • J. G. Pedley, Greek Art and Archaeology (London, 1993)
  • D. Prezios and L. Hitchcock, Aegean Art and Architecture (Oxford, 1999)
  • J. Whitley, The Archaeology of Ancient Greece (Cambridge 2001)

Cyfleusterau Llyfrgell a Chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

Adeilad John Percival
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU