Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Hidlo canlyniadau

1-10 o 13 canlyniadau chwilios

CwrsLleoedd Gwag

Dulliau Ymchwil

Lefel 4 10 credyd

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i'r cyd-destunau ymarferol a damcaniaethol ar gyfer gwneud ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol.

Ie

Therapi Derbyn ac Ymrwymo II

Lefel 4 10 credyd

Mae Therapi Derbyn ac Ymrwymo (ACT) II yn datblygu nifer o syniadau o’r cwrs ACT cyntaf.

Ie

Polisïau Cymdeithasol

Lefel 4 20 credyd

Bydd y modiwl hwn ar y Llwybr at y Gwyddorau Cymdeithasol yn cyflwyno materion polisi cymdeithasol.

Ie

Sgiliau Cwnsela ar Waith

Lefel 3 10 credyd

Mae’r cwrs dilynol hwn ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cwblhau’r cwrs Dysgu Sgiliau Cwnsela yn llwyddiannus.

Ie

Seicoleg Annormal

Lefel 4 20 credyd

Yn y modiwl dwbl hwn, bydd gennych y cyfle i archwilio modelau o anomaleddau a’r goblygiadau ar gyfer eu trin.

Ie

Dysgu Sgiliau Cwnsela

Lefel 3 10 credyd

Mae’r cwrs yn darparu hyfforddiant sylfaenol yn y defnydd o sgiliau cwnsela i'w defnyddio mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd personol ac yn y gwaith.

Na

Seicoleg Ddatblygiadol

Lefel 4 10 credyd

Beth sy'n ein gwneud ni fel yr ydym? Mae babandod, glaslencyndod, bod yn oedolion a henaint oll yn cyflwyno gwahanol heriau.

Ie

Therapi Derbyn ac Ymrwymo I

Lefel 4 10 credyd

Mae Therapi Derbyn ac Ymrwymo (ACT) yn therapi ymddygiadol ar sail gwerthoedd, gydag elfen o ymwybyddiaeth ofalgar.

Na

Sgiliau Hyfforddi a Mentora

Lefel 4 10 credyd

Mae Mentora’n cael ei ddefnyddio’n fwyfwy ar gyfer cefnogi unigolion i gyrraedd eu nod mewn bywyd.

Ie

Cyflwyniad i'r Gwyddorau Cymdeithasol

Lefel 4 20 credyd

Bydd Cyflwyniad i'r Gwyddorau Cymdeithasol yn canolbwyntio ar eich astudiaethau ar y gymdeithas sydd ohoni.

Ie