Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Hidlo canlyniadau

1-10 o 13 canlyniadau chwilios

CwrsLleoedd Gwag

Seryddiaeth ar Waith

Lefel 3 10 credyd

Bydd y cwrs hwn yn cwmpasu meysydd amserol seryddiaeth a gwyddoniaeth y gofod, gan gynnwys datblygiadau diweddar o ran astudiaethau planedau, sêr, galaethau a chosmoleg.

Na

Cyflwyniad i Fioleg Ddynol

Lefel 4 20 credyd

Beth y mae'r corff dynol yn ei gynnwys, a beth y mae’r rhannau gwahanol yn ei wneud? O'r croen a’r esgyrn i’r system imiwnedd ddynol, mae'r modiwl hwn yn anelu at gyflwyno’r modd y mae'r corff yn gweithio.

Ie

Meddyginiaethau Llysieuol

Lefel 4 20 credyd

Bydd y cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddefnydd traddodiadol o blanhigion llysieuol gorllewinol, yn enwedig y rheiny sy'n tyfu'n wyllt neu sy'n hawdd eu meithrin yn y DU, ond gan hefyd ystyried y planhigion a ddefnyddir mewn diwylliannau eraill o gwmpas

Na

Gerddi a'r Isymwybod

Lefel 4 10 credyd

Mae gerddi yn ein galluogi ni i gofio, i fanteisio ar yr awydd i ail-fyw seibiau o ddiniweidrwydd a mynd am dro eto yng nghoetiroedd a dolydd ein hisymwybod.

Ie

Yr Artist a'r Ardd

Lefel 4 10 credyd

Yn yr oes fodern, enillodd yr 'artist-arddwr' ei blwyf, a daeth Arlunwyr yn arddwyr. Gwnaeth cariad yr artist at erddi greu cyfleoedd newydd i arbrofi gyda lliwiau, themâu ac emosiynau, wrth i'r ardd ddod yn amlwg fel pwnc pwysig mewn celf fodern.

Ie

Delweddu Meddygol a'r Corff Dynol

Lefel 4 10 credyd

Hyd at yr 20fed ganrif, daeth ein dealltwriaeth, i raddau helaeth, o anatomeg dynol o ddyrannu (dissection).

Na

Clefydau yn y Byd Datblygol

Lefel 4 10 credyd

Bydd y cwrs hwn yn trafod y problemau a achosir gan glefydau sy'n benodol drofannol neu rai sy'n deillio o ddiffygion mewn cyflenwad dŵr a glanweithdra.

Na

Gerddi a Ffordd o Fyw'r Ugeinfed Ganrif

Lefel 4 10 credyd

Nod moderniaeth ar ôl y rhyfel oedd ailfeddwl ac ailgynllunio bron i bob agwedd o fywyd yn y cartref, o ddodrefn i dai a gerddi.

Ie

Afiechydon ac Anhwylderau'r Ymennydd

Lefel 4 10 credyd

Mae'r cwrs hwn yn trafod hanes, datblygiad ac thriniaethau clefydau ac anhwylderau’r ymennydd.

Na

Yr Ardd Ffrwythau

Lefel 3 10 credyd

Dysgwch sut i gynllunio, creu a chynnal gardd fwytadwy sy'n hawdd ei chynnal a'i chadw, gan ganolbwyntio ar goed ffrwythau, ffrwythau meddal a phlanhigion deiliog sy'n gynefin â chysgod.

Ie