Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Hidlo canlyniadau

1-6 o 6 canlyniadau chwilios

CwrsLleoedd Gwag

Cyfraith Ewrop

Lefel 4 10 credyd

Deall gweithrediant ac effaith Cyfraith Ewrop ar gyfraith Cymru a Lloegr.

Ie

Cyflwyniad i Gysylltiadau Rhyngwladol

Lefel 4 10 credyd

Mae Cysylltiadau Rhyngwladol (IR) yn ddisgyblaeth gyffrous sy'n ymchwilio i wleidyddiaeth yn y fforymau rhanbarthol a byd-eang.

Ie

Polisi Cyhoeddus ar gyfer Iechyd

Lefel 4 20 credyd

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i waith llunio polisïau a gwerthuso polisïau yn y DU gan gyfeirio'n benodol at faes polisïau cyhoeddus ar gyfer iechyd.

Ie

System Gyfreithiol Lloegr

Lefel 4 10 credyd

Mae'r cwrs hwn yn eich cyflwyno i elfennau pwysig o system gyfreithiol Lloegr, gan gynnwys ei gwreiddiau, ei harferion a'i gweithdrefnau.

Ie

1989: Blwyddyn Hollbwysig i Ewrop

Lefel 4 20 credyd

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i ddatblygiadau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol yng nghanol a dwyrain Ewrop yn ystod diwedd y 1980au.

Ie

Y System Wleidyddol yng Nghymru

Lefel 4 20 credyd

Bydd y System Wleidyddol yng Nghymru yn cyflwyno myfyrwyr i nifer o feysydd allweddol ym mywyd cyhoeddus Cymru.

Ie