Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio

Hidlo canlyniadau

1-10 o 16 canlyniadau chwilios

CwrsLleoedd Gwag

Amgylchedd Busnes

Lefel 4 10 credyd

Nod y modiwl cyfoes hwn yw gosod busnes o fewn cyd-destun ehangach gwleidyddiaeth a chymdeithas, ac mae’n asesu’r berthynas rhwng busnes a nifer o amgylcheddau cysylltiedig.

Ie

Astudiaethau Cyfreithiol

Lefel 4 20 credyd

Lluniwyd y modiwl Cyflwyniad i Astudiaethau Cyfreithiol i ddarparu myfyrwyr â dealltwriaeth gynhwysfawr o strwythur y llys, gweithdrefnau a phersonél system gyfreithiol Cymru, Lloegr a’r Undeb Ewropeaidd.

Na

Rheoli prosiectau

Lefel 4 10 credyd

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad da i'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer rheoli prosiectau’n llwyddiannus.

Ie

Cyflwyniad i Economeg

Lefel 4 20 credyd

Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i hanfodion Economeg.

Ie

Rheoli Pobl I

Lefel 4 10 credyd

Yn y modiwl hwn bydd myfyrwyr yn canolbwyntio ar y sgiliau sydd eu hangen i reoli pobl yn effeithiol yn y gweithle.

Ie

Pobl mewn sefydliadau

Lefel 4 20 credyd

Mae'r modiwl yn rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr ynghylch themâu, cysyniadau a damcaniaethau allweddol sy'n ymwneud ag astudio rheoli pobl mewn sefydliadau.

Ie

Sgiliau Arwain Hanfodol

Lefel 4 10 credyd

Mae’r cwrs hwn yn rhyngweithiol iawn, ac mae’n rhoi cwmpas rhagorol o sgiliau, technegau a gwybodaeth hanfodol sydd eu hangen ar gyfer llwyddo fel arweinydd mewn unrhyw faes.

Ie

Technoleg yn yr Oes Ddigidol

Lefel 4 10 credyd

Mae’r modiwl yn trin a thrafod seilwaith TGCh y cwmni nodweddiadol ar lefel uchel ac mewn termau busnes, a gellir ei ddefnyddio i gynyddu effeithlonrwydd systemau gwybodaeth ac arferion busnes.

Na

Sgiliau Rheoli Hanfodol

Lefel 4 10 credyd

Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o'r sgiliau, technegau a'r wybodaeth sydd eu hangen er mwyn bod yn rheolwr llwyddiannus.

Ie

Rheoli Pobl II

Lefel 4 10 credyd

Nod Rheoli Pobl II yw canolbwyntio ar y sgiliau sydd eu hangen er mwyn rheoli pobl yn effeithiol.

Ie