Ewch i’r prif gynnwys

Gwobr PARC

Bob blwyddyn, mae DSV yn cynnig Gwobr PARC i'r traethawd hir prosiect busnes gorau rhwng DSV ac adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau Ysgol Busnes Caerdydd.

Cynigir gwobr PARC i raddedigion sydd wedi dangos meddwl strategol ac arloesol drwy gydol eu prosiectau busnes.

Enillydd 2020

Mae Thomas Harvey wedi ennill gwobr 2020. Canolbwyntiodd syniadau arobryn Thomas ar adnabod cyfleoedd ar gyfer datblygu meysydd awyr lleol i wella cadwyni cyflenwi byd-eang a chysylltedd.

Esbonia Sophie Hazell, peiriannydd dylunio LMS Solutions a chydlynydd PARC, wnaeth fentora'r myfyrwyr yn ystod eu prosiectau gyda Phrifysgol Caerdydd, “Er gwaethaf cyfyngiadau COVID-19, mae'r myfyrwyr wedi dangos dyfeisgarwch a gwytnwch mawr yn eu prosiectau, gan ddarparu canlyniadau ac argymhellion gwych i PARC.”

Thomas Harvey 2020
Thomas Harvey receiving his digital certificate.

Enillwyr blaenorol

Enillydd 2019

Akshita Rangnekar yw enillydd y wobr eleni. Roedd syniadau buddugol Akshita yn canolbwyntio ar ganfod cyfleoedd yn ymwneud â chyflwyniad 5G gyda ffocws penodol ar y maes gwasnaethau gosodiadau.

Esboniodd Sophie Hazell o DSV-Panalpina, a fu'n mentora'r myfyrwyr yn ystod y prosiectau diwydiant Prifysgol Caerdydd, "Llwyddodd Akshita i ddeall ein modelau busnes cyfredol, a gwneud awgrymiadau ar sut gallwn ni fynd gam ymhellach".

DSV-Panalpina Award 2019
Aris Syntetos, Director of the PARC Institute, Akshita Rangnekar, Winner of the Strategic and Innovative Thinking Award, Andrew Lahy, PARC Industry Co-Director & Emrah Demir, PARC Academic Co- Director

2018

Sophie Hazell, am ei gwaith ar brosesau ar gyfer dyfynbrisiau awyr a'r môr, yn adnabod prosesau dyfynbrisiau presennol a chynnig awgrymiadau a gwelliannau.

Gwnaeth Sophie arsylwi prosesau presennol, casglu gwybodaeth a chynnal cyfweliadau. Nodwyd gwelliannau drwy ddefnyddio mapio ffrwd gwerth, adnabod meysydd lle gellir arbed amser a gellir cyflwyno arloesedd neu awtomeiddio. Tasg nesa Sophie oedd dadansoddi dros 2000 o ddyfyniadau gan awyr a môr i adnabod tueddiadau mewn cwsmeriaid ad-hoc a sefydlu pa gwsmeriaid gellir eu hadnabod i gynyddu cysylltiadau cwsmeriaid a chynyddu busnes.

Sophie Hazell
Sophie Hazell yn derbyn ei gwobr gan Chris Cooper (Rheolwr Gyfarwyddwr, Panalpina y DU ac Iwerddon)

2017

Giulia Zorzi, am ei gwaith ar dueddiadau macro-economaidd byd-eang sy’n debygol o ddylanwadu ar y modd y caiff busnes logisteg trydydd parti ei gynnal.

Giulia Zorzi, enillydd gwobr Panalpina 2016/17
Giulia Zorzi, enillydd gwobr Panalpina 2016/17

2016

Maria Roza Toufekoula, am ei gwaith ar ragdybio enillion ar gyfer cadwyni cyflenwi dolenni cylchol caeëdig. Dyma un o brif feysydd ffocws y Ganolfan, ac ar hyn o bryd rydym yn cynnal partneriaeth trosglwyddo gwybodaeth a phrosiect ymchwil sylfaenol yn y maes hwn.

2015

James Chatten, am ei waith ar ymyriadau aflonyddgar mewn cadwyni cyflenwi a'u goblygiadau o ran sut mae busnes logisteg trydydd partïon yn cael ei gynnal.

2014

Lucie Troop, am gynnig dull newydd ar gyfer meithrin arloesedd yn y diwydiant logisteg.

2013

Kaicheng Xie, am ei bersbectif deng mlynedd ar ddyfodol logisteg a sut bydd y diwydiant yn esblygu.