Ewch i’r prif gynnwys

Gwobr PARC

Bob blwyddyn, mae DSV yn cynnig y Wobr PARC i'r prosiect busnes traethawd hir gorau rhwng DSV ac adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau Ysgol Busnes Caerdydd.

Cynigir gwobr PARC i raddedigion sydd wedi dangos meddwl strategol ac arloesol drwy gydol eu prosiectau busnes.

2021 Winner Xitian Yuan

Enillydd 2021

Xitian Yuan oedd derbynnydd gwobr PARC 2021.

Roedd ei syniadau a'i hymchwil yn ffocysu ar ddefnyddio cymwysiadau blockchain posibl o fewn cadwyni cyflenwi cylchol yn y diwydiant ffasiwn.

'Mae'r holl fyfyrwyr wedi gweithio'n galed dros y flwyddyn ddiwethaf ac wedi cynhyrchu adroddiadau o ansawdd uchel gydag argymhellion rhagorol ar gyfer PARC; mae gwaith Xitian wedi cynnig ymchwil a chanlyniadau gwerthfawr, ac fe greodd adroddiad gwych hefyd' (Peter Tuthill, Rheolwr LMS a Remaker DSV)

Enillwyr blaenorol

2020

Thomas Harvey a enillodd wobr 2020. Canolbwyntiodd syniadau arobryn Thomas ar adnabod cyfleoedd ar gyfer datblygu meysydd awyr lleol i wella cadwyni cyflenwi a chysylltedd byd-eang.

Esbonia Sophie Hazell, peiriannydd dylunio LMS Solutions a chydlynydd PARC, wnaeth fentora'r myfyrwyr yn ystod eu prosiectau gyda Phrifysgol Caerdydd, “Er gwaethaf cyfyngiadau COVID-19, mae'r myfyrwyr wedi dangos dyfeisgarwch a gwytnwch mawr yn eu prosiectau, gan gynnig canlyniadau ac argymhellion gwych ar gyfer PARC.”

Thomas Harvey 2020
Thomas Harvey receiving his digital certificate.

2019

Enillodd Akshita Rangnekar y wobr yn 2019. Canolbwyntiodd syniadau arobryn Akshita ar nodi cyfleoedd sy'n gysylltiedig â chyflwyno 5G gyda ffocws penodol ar faes gwasanaethau gosod.

Esboniodd Sophie Hazell o DSV-Panalpina, a fu'n mentora'r myfyrwyr yn ystod y prosiectau diwydiant gyda Phrifysgol Caerdydd, “Gwnaeth Akshita waith gwych yn deall ein modelau busnes presennol, a gwneud awgrymiadau ar sut y gallem fynd â phethau ymhellach”.

DSV-Panalpina Award 2019
Aris Syntetos, Director of the PARC Institute, Akshita Rangnekar, Winner of the Strategic and Innovative Thinking Award, Andrew Lahy, PARC Industry Co-Director & Emrah Demir, PARC Academic Co- Director

2018

Sophie Hazell, am ei gwaith ar y prosesau ar gyfer dyfynbrisiau awyr a'r môr, gan nodi prosesau dyfynbrisiau cyfredol a chynnig argymhellion a gwelliannau.

Arsylwodd Sophie brosesau cyfredol, fe gasglodd wybodaeth a chynnal cyfweliadau. Nodwyd gwelliannau drwy ddefnyddio mapio ffrydiau gwerth, gan nodi meysydd lle gellid arbed amser a chyflwyno arloesedd neu awtomeiddio. Tasg nesaf Sophie oedd dadansoddi dros 2000 o ddyfynbrisiau gan Air and Ocean i nodi tueddiadau o ran cwsmeriaid ad-hoc a sefydlu pa gwsmeriaid y gellid eu hadnabod i gynyddu cysylltiadau â chwsmeriaid a sicrhau bod busnes yn cyrraedd ei lawn botensial.

Sophie Hazell
Sophie Hazell yn derbyn ei gwobr gan Chris Cooper (Rheolwr Gyfarwyddwr, Panalpina y DU ac Iwerddon)

2017

Giulia Zorzi, am ei gwaith ar dueddiadau macro-economaidd byd-eang sy'n debygol o ddylanwadu ar y ffordd y caiff busnes logisteg trydydd parti ei gynnal.

Giulia Zorzi, enillydd gwobr Panalpina 2016/17
Giulia Zorzi, enillydd gwobr Panalpina 2016/17

2016

Maria Roza Toufekoula, am ei gwaith ar ragdybio enillion ar gyfer cadwyni cyflenwi dolenni cylchol caeëdig. Dyma un o brif feysydd ffocws y Ganolfan, ac fe gynhalion ni bartneriaeth trosglwyddo gwybodaeth a phrosiect ymchwil sylfaenol yn y maes hwn.

2015

James Chatten, am ei waith ar arloesiadau aflonyddgar mewn cadwyni cyflenwi a'u goblygiadau o ran sut mae busnes logisteg trydydd partïon yn cael ei gynnal.

2014

Lucie Troop, am gynnig dull newydd ar gyfer meithrin arloesedd yn y diwydiant logisteg.

2013

Kaicheng Xie, am ei bersbectif deng mlynedd ar ddyfodol logisteg a sut bydd y diwydiant yn esblygu.